Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 24 februari 2005

Breder onderzoek naar WCT

Het onderzoek naar de voor- en nadelen van de Westerschelde Container Terminal beperkt zich niet tot de gevolgen voor Zeeland. Ook de invloed op economie en ecologie in Nederland en Vlaanderen wordt belicht. Gedeputeerde H. van Waveren (CDA, ruimtelijke ordening) zei dit gisteren in de Statencommissie Ecologie en Water.

Breder onderzoek naar WCT terminalProvincie en initiatiefnemer Zeeland Seaports willigen daarmee een verzoek van het Centraal Planbureau in. Dat vindt een kosten-batenanalyse die alleen kijkt naar Zeeland en het omringende Rijn-Schelde-Deltagebied onvoldoende.

De gedeputeerde hield eraan vast dat drie varianten beoordeeld worden op de voor- en nadelen: geen kade aanleggen; een kleine kade in het Sloegebied maken; een grote terminal op de Kaloot neerleggen. Hij weigerde ook een containerterminal bij Terneuzen te laten onderzoeken. Ook een afweging tussen WCT en inzetten op economische ontwikkelingen buiten de havens is voor Van Waveren niet aan de orde. Een verzoek van de gemeente Goes om het 'groen-blauwe spoor' toch te onderzoeken werd tevergeefs ondersteund door PvdA en D66.

Zinloos
SP'er G. Bouterse vond het kosten-batenonderzoek weggegooid geld. "Laten we dat voor wat anders gebruiken." Ook J. van den Donker (D66) gewaagde van een 'zinloos onderzoek'. C. van Beveren (CDA) beklemtoonde dat de Staten vorig jaar oktober besloten tot een kosten-batenanalyse. Hij zag het onderzoek als een pluspunt voor tegenstanders van de WCT. "Er kunnen zaken op tafel komen die nu niet bekend zijn." D. Visser (ChristenUnie), verklaard tegenstander van de WCT, dacht er ook zo over.

Gedeputeerde Van Waveren noemde pleidooien voor afzien van de kosten-batenanalyse ongepast. Hij merkte op dat een kosten-batenonderzoek niet allerlei mogelijkheden kan onderzoeken, maar toegespitst moet zijn op één concreet plan, ofwel de WCT. "We richten ons op de ontwikkeling van de haven, daar draait het om."

Vaart
De VVD'er S. Heijning drong erop aan flink vaart te zetten achter het onderzoek. "Het duurt allemaal te lang." Ook anderen toonden zich bezorgd over de voortgang van het WCT-dossier. Van Waveren probeerde de ongerustheid weg te nemen. "Het is ons vaste voornemen nog dit jaar een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen."

De PvdA'er R. van der Wal vroeg aandacht voor het in geld uitdrukken ('beprijzen') van de effecten van een WCT op natuur, water en bodem. Als alleen de economische zaken in euro's worden weergegeven, geeft dat volgens hem een vertekend beeld. Van Waveren verzekerde dat dit niet de bedoeling is. Ook de ecologische belangen die in het geding zijn, moeten in geld worden gewaardeerd. Als dat onmogelijk is, zal een beschrijving worden gegeven van de groen-blauwe kwaliteiten.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.