Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 19 februari 2005

Elimkerk 's-Gravenpolder breidt uit

De kerk van de gereformeerde gemeente in 's-Gravenpolder wacht een grote uitbreiding. Met het project, dat na de zomervakantie moet beginnen, is drieënhalf miljoen euro gemoeid.

De Elimkerk te 's-GravenpolderMet ruim duizend zitplaatsen is de Elim-kerk in 's-Gravenpolder een fors gebouw, maar de hoofdzaal is te klein. 's Zondags moet er standaard een zijzaal bij getrokken worden om iedereen een plek te kunnen bieden. En de verwachting is dat de gereformeerde gemeente in 's-Gravenpolder zal doorgroeien met gemiddeld vijfendertig tot veertig mensen per jaar.

Op basis van die prognose is een bouwcommissie alweer drie jaar geleden aan de slag gegaan. Een grootscheeps verbouwingsplan is als beste oplossing voor de ruimtenood uit de bus gekomen. De hoofdzaal wordt uitgebreid met meer dan vierhonderd zitplaatsen. Het aantal bijzalen gaat van vier naar zes. In de kerk komt een nieuwe keuken en nieuwe luchtbehandelingsinstallatie.

Hinderlijk
Om de verbouwing te kunnen uitvoeren, moet de toren worden verplaatst. Die staat voor de uitbreiding hinderlijk in de weg. De markante torenspits wordt opgeslagen en komt terug.

De ingrijpende werkzaamheden nemen, verwacht secretaris A. van der Ree van de bouwcommissie, 'een jaar of iets langer' in beslag. Waar in de tussentijd wordt gekerkt, is nog onbekend. De in 1977 gebouwde Elim-kerk is in 1990 al eens gesloten geweest, onder meer vanwege de bouw van een galerij in de hoofdzaal. De gereformeerde gemeente 's-Gravenpolder heeft toen gebruik gemaakt van de Sion-kerk in Goes.

Nieuwbouw
Nieuwbouw in 's-Gravenpolder is ook overwogen en afgewezen, met name vanwege de hoge kosten. Volgens Van der Ree kwamen die op vijfenhalf à zes miljoen euro. De leden van de gereformeerde gemeente hebben eerder dit jaar met 76,1 procent met de voorgestelde verbouwing ingestemd; 70 procent was nodig om met het plan te kunnen doorgaan. De investering van drieënhalf miljoen euro wordt gefinancierd met schenkingen, leningen binnen de gereformeerde gemeente en maandelijkse giften. Van der Ree: "De ervaring leert dat één en ander binnen tien jaar kan zijn afgelost."

De uitbreiding van het aantal zitplaatsen in de hoofdzaal is erop gericht de verwachte groei in de komende tien jaar op te vangen. Nieuwe zijzalen aan de Langeweg worden zo uitgevoerd dat zij bij de hoofdzaal kunnen worden getrokken. Dat kan lucht geven, als de groei zich verder doorzet. De gereformeerde gemeente in 's-Gravenpolder telt momenteel circa 1800 leden en doopleden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.