Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 18 februari 2005

Wethouder Vermue-Vermue wil af van onroerendzaakheffing

Wethouder Vermue-Vermue pleit voor afschaffing onroerendzaakheffingDe onroerendezaakbelasting (ozb) kan het best worden afgeschaft, vindt de Borselse wethouder M. Vermue-Vermue (CDA). Vooral de hoge taxatiekosten stuiten haar tegen de borst.

Als de ozb verdwijnt, waar met name de VVD in de Tweede Kamer al jaren op aandringt, moet er wel een andere gemeentelijke heffing voor terugkomen, volgens Vermue-Vermue. "Want als een gemeente voor haar inkomsten helemaal afhankelijk wordt van de rijksoverheid, kun je als gemeente nauwelijks meer eigen keuzes maken."

Tonnen
De gemeente Borsele is enkele tonnen kwijt aan taxaties van woningen, maar niet alleen die kosten zitten Vermue-Vermue hoog. Het innen van de ozb brengt ook veel rompslomp met zich mee. De wethouder heeft overigens niet direct een alternatief voor de ozb. Als mogelijkheid noemt zij een soort ingezetenenbelasting. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is onder de politieke druk vanuit Den Haag volop bezig iets anders voor de ozb te bedenken. Vermue-Vermue wacht dit af.

Voorlopig zal zij het met alle andere inwoners van Borsele met de ozb moeten doen. Het Borselse college van B en W heeft als laatste in Zeeland deze week de ozb-tarieven voor dit jaar vastgesteld. Omdat ook in Borsele de woningen sterk in waarde zijn gestegen, zijn de tarieven fors verlaagd. Zo worden mensen niet op kosten gejaagd en de gemeente krijgt toch bijna evenveel binnen.

Moesten woningeigenaren vorig jaar 4,06 euro per taxatiewaarde-eenheid van 2.268 euro betalen, in 2005 wordt dat 2,50 euro.

Middenmoot
Gebruikers van woningen - dat zijn huiseigenaren én huurders - waren vorig jaar per taxatiewaarde-eenheid 3,25 euro kwijt, dit jaar 2,00 euro. Borsele zit met die tarieven in Zeeland in de middenmoot. Ze moeten overigens donderdag 3 maart nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. De aanslagen komen eind maart.

Het Borsels college van B en W verwacht dit jaar 5,95 miljoen euro aan ozb op te halen, van zowel woningen als bedrijven. De geschatte opbrengst is 2,4 procent hoger dan in 2004. Hoeveel iemand meer (of minder) moet betalen, is afhankelijk van de waardestijging van zijn woning of bedrijfspand.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.