Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 11 februari 2005

Plan voor inzameling oud papier

Borsele wil efficiënter, veiliger, milieuvriendelijker én goedkoper te werk gaan

De blauwe papiercontainerDe gemeenteraad van Borsele lijkt wel te porren voor een plan waarmee het college bijzonder opgetogen is: inzameling van oud papier met blauwe papiercontainers.

Tijdens een informatieve raadsvergadering, gisterenavond, bleek de inzameling voor iedereen winst op te leveren: voor het milieu, omdat aanmerkelijk meer kilo's papier naar de recycling kunnen; voor de verenigingen, omdat ze dezelfde opbrengst krijgen voor veel minder werk dat veiliger kan worden uitgevoerd en voor de gemeente, omdat er veel minder restafval hoeft te worden gestort of verbrand. Uiteindelijk schiet de gemiddelde Borselaar daar ook mee op. De afvalverwerking moet immers budgettair neutraal verlopen, wat per huishouden per jaar naar schatting twee euro scheelt.

Proeven
Borsele hield al proeven met blauwe containers in Lewedorp en Nieuwdorp. De verenigingen die vanouds het oud papier ophaalden, gingen nu een keer in de maand door het dorp met een wagen van de gemeente, bestuurd door een echte vuilnisautochauffeur. De verladers waren vrijwilligers van de verenigingen, die met twee man makkelijk het hele dorp in een dagdeel konden behappen. Het ouderwetse gehannes met personenauto's, trekhaken en karretjes kostte veel meer tijd van veel meer vrijwilligers en de hoeveelheid opgehaald papier was met de containers aanmerkelijk groter.

De winst zit ‘m niet in de kiloprijs, want doorgaans is die erg laag voor oud papier. De invloed van het niet hoeven storten of verbranden van al die kilo's is aanmerkelijk groter. Mensen met een container scheiden het papier veel beter en de verenigingen kunnen in minder tijd ook het buitengebied meenemen, dat in de oude situatie nogal makkelijk werd overgeslagen.

Overleg
Borsele gaat binnenkort overleggen met de de verenigingen, die op basis van hun ophaalresultaten over 2001 tot 2003 zullen worden gesubsidieerd, dus niet meer op basis van het werkelijk opgehaalde aantal kilo's.

De vrijwilligers, die voortaan wel achttien jaar moeten zijn, zullen een cursus krijgen, waardoor ze veilig en verzekerd kunnen werken. Het staat de verenigingen vrij om een dagdeel te kiezen voor het ophalen: 's avonds, in het weekeinde of overdag door de week. Wie voor door de week overdag kiest, kan meer subsidie verwachten, want dan kost de chauffeur minder.

Winst
Groenlinks-raadslid C. Traas vroeg zich af of er in Ellewoutsdijk wel winst te behalen valt. Daar brengen de inwoners trouw hun papier naar een vaste container en krijgt de vereniging dus meer werk. De ervaring is echter dat een breng-voorziening voor het milieu veel minder oplevert dan ophalen. Mocht blijken dat het aantal opgehaalde kilo's nog meer stijgt dan nu is begroot, zit er voor de verenigingen wellicht een hogere opbrengst in.

LPB-raadlid N. Werri wilde weten of raadsleden wellicht twee containers kunnen krijgen, doelend op de grote hoeveelheden papier die ondanks de intrede van het internettijdperk, toch nog worden rondgestuurd. Vanuit de raad werd geopperd dat de kosten van de aanschaf van de containers wellicht kunnen worden gedrukt door samen te werken met Goes, dat met eenzelfde inzamelingsplan bezig is. Samen zouden de gemeenten quantumkorting kunnen bedingen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.