Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 2 februari 2005

Bouw in Lewedorp vertraagd

Geduld woningzoekenden langer op de proef gesteld door één bezwaar

Plangebied LewedorpDe kandidaten voor een nieuwbouwwoning in Lewedorp moeten langer geduld hebben. Eén bewoonster van de Postweg in Lewedorp heeft bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de komst van de nieuwbouwwijk, die haar het uitzicht op landerijen zal ontnemen. Zij deed dat ook al eerder bij de provincie, maar is toen in het ongelijk gesteld.

De bezwaarprocedure bij de Raad van State heeft tot gevolg dat het bouwrijp maken van de grond tussen de Postweg, Korenweg, Burgemeester Lewestraat en Lewedijk niet eind maart kan beginnen, zoals de gemeente Borsele van plan was. Het werk is door het bezwaar in elk geval met drie à vier maanden vertraagd. Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA) is zwaar teleurgesteld. "Lewedorp zit al jaren verlegen om nieuwbouw. Heel veel mensen hebben zich al voor een woning in die wijk ingeschreven. Het is jammer dat er dan zoveel vertraging ontstaat door dit bezwaar."

J. Littooij van projectontwikkelaar Proverko in Goes noemt het 'wrang' dat nog niet kan worden begonnen in Lewedorp. Hij vindt het zo langzamerhand tijd de bezwaarprocedure te veranderen. Het project in Lewedorp is niet het enige dat vertraging oploopt, omdat er tot in hoogste instantie bezwaren worden gemaakt. "Terwijl de plannen, ook dat voor Lewedorp, al wel zijn gewikt en gewogen door de gemeentelijke en provinciale politiek. Ze zijn democratisch getoetst en dan moet de Raad van State er nog over oordelen. En, de Raad van State kijkt er niet eens inhoudelijk naar, maar gaat alleen na of de planprocedure juridisch goed is verlopen." Als het aan Littooij ligt, onderzoekt de Raad van State voortaan eerst of iemand enige kans van slagen heeft. Dat kan kostbare tijd besparen.

De bouw van de nieuwbouwwijk bij Lewedorp staat los van de herinrichting van de Postweg, de oude Rijksweg die dwars door het dorp loopt. Ook de invulling van het terrein van de voormalige oliehandel Van den Dries aan de Postweg is daar niet aan gekoppeld. De herinrichting van de Postweg tot een echte dorpsstraat is afhankelijk van de subsidie, laat Vermue-Vermue weten. Borsele heeft een aantal keren Europese steun aangevraagd. Deze verzoeken zijn steeds afgewezen. Vermue-Vermue is nog niet ontmoedigd. "We blijven ermee bezig."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.