Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 27 januari 2005

Plan Heinkenszand nadert einde

Nieuwe jeugdsoos en zorgwoningen, uitbreiding school en parkeerruimte

Jan van SchengenschoolJongerensoos de Prange uit Heinkenszand komt terug naar De Stenge. De tegen De Stenge aangeplakte roomskatholieke basisschool Jan van Schengen mag fors uitbreiden. Achter De Stenge komen twaalf zorgwoningen.

Met die nieuwbouwactiviteiten en een flinke uitbreiding van de parkeervoorzieningen bij sporthal en zalencentrum De Stenge wil het Borselse college van B en W het Masterplan Heinkenszand dit jaar en volgend jaar afronden. Met de uitvoering van het Masterplan is al in 1993 begonnen. In de loop der tijd zijn de speelpleinen van de drie basisscholen in Heinkenszand heringericht, is de kinderopvang aan het Schengeplein geconcentreerd en is de bibliotheek in De Stenge vernieuwd.

De Prange
Jeugdsoos De Prange moest in 1996-'97 vanwege de verbouwingen uit De Stenge en naar de Heinkenszandseweg verhuizen, met de toezegging dat de soos ooit terug mocht komen. 'Ooit' wordt zeer waarschijnlijk 2006. Naast De Stenge, aan de achterzijde, wil de gemeente Borsele een nieuw soosgebouw maken. Of De Prange daarin komt, is nog niet duidelijk. De soos lijkt op sterven na dood, is de indruk van wethouder M. Vermue-Vermue (CDA).

"Is dat echt zo, dan zou de dorpsraad kunnen proberen een nieuwe soos van de grond te tillen", stelt Vermue-Vermue zich voor. "In Heinkenszand wonen heel veel jongeren die wel een eigen ontmoetingsplek kunnen gebruiken." Haar collega F. Tollenaar (SGP) is optimistisch. "Dat komt vast goed."

Woningen
'Goed' komt het zeker met de bouw van twaalf zorgwoningen achter De Stenge, aan de kant van de nieuwbouwwijk Over de Dijk. Woningcorporatie R & B Wonen is bereid die te realiseren. Zorginstelling Het Gors of Philadelphia zijn kandidaatgebruikers. Zij bieden verzorging en huisvesting aan verstandelijk gehandicapten.

Ter afronding van het Masterplan Heinkenszand worden ook de parkeervoorzieningen bij De Stenge uitgebreid. Volgens wethouder Vermue-Vermue is het gebruik van De Stenge na de opening van de Westerscheldetunnel sterk toegenomen, met als gevolg: gebrek aan parkeerruimte. De parkeergelegenheid op het Kamilleplein, achter het centrum, wordt met eenderde vergroot en ook achter De Stenge wordt een parkeerterrein ingericht.

De toegang tot De Stenge vanaf het Kamilleplein wordt gelijk verbeterd en overzichtelijker gemaakt.

De rooms-katholieke Jan van Schengen-basisschool die twee lokalen in De Stenge heeft, lift mee met de veranderingen. Op een groenstrook naast de school komt nieuwbouw in twee lagen, waarmee 875.000 euro is gemoeid. Het werk moet in de zomer van 2006 af zijn. In De Stenge komt dan meer ruimte voor onder meer de judoclub.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.