Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 24 januari 2005

Bijeenkomst over verdieping Westerschelde

In café De Steiger aan de haven van Hoedekenskerke hield de PvdA Borsele zaterdagmiddag een informatiebijeenkomst over de Westerschelde.

Zo'n dertig PvdA-leden uit Borsele kwamen zaterdagmiddag bijeen in café De Steiger op het Havenplateau in Hoedekenskerke. Niet om op hoge toon allerlei gewichtige zaken te bespreken, maar juist het tegenovergestelde: op een informele manier, onder het genot van een kom erwtensoep, met elkaar praten. Het onderwerp: de Westerschelde.

Schelde InformatieCentrumAls het tegenwoordig over de Westerschelde gaat, komt het gesprek meestal uit op verdiepen, maar daar ging het zaterdag niet alleen over. Zo vertelde voormalig PvdA-raadslid Rinus de Bart uit Hoedekenskerke, ook bekend als Rooie Rinus, over zijn herinneringen aan de zeearm. Bijvoorbeeld over het plan om er een steiger voor grote schepen van de Nato aan te leggen. Dat plan ging niet door en de Nato-steiger - zo wordt hij tot op de dag van vandaag genoemd - kwam in Kruiningen. Hij vertelde ook hoe hij als jongen vaak uren doorbracht op het muraltmuurtje bij de haven. "We aten dan een frietje en lachten om de Belgen die met hun auto de boot op moesten. De laatste paar auto's moesten er achteruit op, over de brug. Nou, dat ging vooral bij de Belgen vaak verkeerd. Volgens mij hadden ze ook niet allemaal een rijbewijs."

Drempels
Natuurlijk ging het op een gegeven moment toch over de verdieping. De aanwezigen kregen van Anja Phernambuque van het Schelde InformatieCentrum nog eens uitgelegd hoe het allemaal zat. Dat niet de hele Westerschelde bij een eventuele derde verdieping uitgediept hoeft te worden, maar dat het om elf drempels gaat, bijvoorbeeld. En over de natuurcompensatie na de tweede verdieping. Dat daarvan nog veel meer niet dan wel is voltooid. Een man in het publiek had daar wel een mening over. "Niet verder verdiepen voordat allemaal is afgemaakt, vond hij."

Standpunt
De middag was niet meer dan een informeel samenzijn en dus ging het ook niet om het innemen van een standpunt. Toch was duidelijk dat veel Borsele PvdA'ers, net als bijna iedereen in Zeeland, sceptisch tegenover een nieuwe verdieping staan. "Als die is voltooid, vragen die Belgen meteen weer om een vierde verdieping", stelde iemand.

Voor Pieter Vollaard (voormalig wethouder en nu fractievoorzitter in de raad van Borsele) is een nieuwe verdieping niet bij voorbaat onbespreekbaar. "Maar de nadruk ligt naar mijn mening wel te veel op economie en te weinig op natuurlijkheid en veiligheid", zei hij.

Chantage
Wie geen onduidelijkheid liet bestaan, was J. Luijt-Verheij, die deel uitmaakt van de fractie van de Partij van de Arbeid in de Provinciale Staten. "Wij zijn tegen een derde verdieping. De andere partijen in Provinciale Staten trouwens ook, maar die veranderen misschien wel van standpunt in ruil voor een weggetje hier of een bruggetje daar. Wij niet." Ze vertelde ook over hoe haar partij met argusogen wordt gevolgd door de Socialistische Partij in België, zeg maar de zusterpartij. "Die proberen ons van mening te doen veranderen door te stellen dat we het Vlaams Blok in de kaart spelen als we tegen een verdere verdieping zijn. Van dat soort chantage ben ik helemaal niet gediend."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.