Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 13 januari 2005

Nieuwe bibliotheek in de maak

Fusie in de Oosterschelderegio in de steigers

Fusie van zeeuwse biebs op handenDe bibliotheken van de toekomst moeten meer zijn dan uitleencentra van boeken. Veel andere, ook commerciële en digitale diensten moeten er worden aangeboden, vooral om jongeren te blijven bereiken.

De zes gemeenten in de Oosterschelderegio - Tholen, op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland - gaan daar gezamenlijk de schouders onder zetten. Zij ondertekenden in De Stenge in Heinkenszand een intentieverklaring om te komen tot één bibliotheekorganisatie met verschillende vestigingen, met één- en hetzelfde management en bijvoorbeeld één inkoopafdeling.

Elke gemeente heeft momenteel nog een eigen bibliotheekstichting. Door deze versnippering is het moeilijker om te komen tot een vernieuwing van bibliotheken. De komst van één sterke bibliotheekorganisatie moet het mogelijk maken daar echt werk van te maken.

Ledental
Niet dat het slecht gaat met de huidige bibliotheken. D. Eveleens, projectleider van het fusieproces, toonde dat aan met wat cijfers. Zo is het ledental stabiel. Ongeveer eenderde van de bevolking van de Oosterschelderegio is lid van een bibliotheek. Het aantal uitleningen is in vier jaar wel licht gedaald, van 1,3 naar 1,2 miljoen.

Om de aantrekkingskracht van bibliotheken te vergroten, zal er volgens Eveleens vooral iets moeten gebeuren aan de 'worteling in de samenleving'. "Tegenwoordig zitten bibliotheken te veel op een eiland", gaf hij aan. Om dat te veranderen is het naar zijn mening noodzakelijk de dienstverlening in of bij bibliotheken te vergroten.

Informatiecentra
Overal in Nederland, vooral op het platteland, wordt daaraan gewerkt. Geprobeerd wordt bibliotheken om te vormen tot informatiecentra, waar iedereen terecht kan voor bijvoorbeeld bank- en gemeentelijke diensten en toeristische informatie. Vanuit de Zeeuwse Bibliotheek wordt vanuit dat idee gewerkt aan een nieuwe opzet van de bibliobussen, met medewerking van onder meer de Rabobank, uitzendbureau Tempoteam, busbedrijf Connexxion, gemeenten en dorpsraden.

Leefbaarheid
Als alles doorgaat, worden de bibliobussen ook uitgerust met een snel digitaal systeem om via internet boeken te bestellen. "Zo willen wij proberen een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de kleine kernen", verklaarde A. van Zanten van de Zeeuwse Bibliotheek. Zij hield een lezing in Heinkenszand.

Het concept van de vernieuwde bibliobus kan als blauwdruk dienen voor 'gewone' bibliotheekvestigingen, merkte voorzitter A. Pinxteren van de bibliotheekstichting in de gemeente Kapelle op. Als voorbeeld noemde hij de bibliotheek in Wemeldinge, die in één gebouw is gevestigd met de Rabobank en de peuterspeelzaal. Pinxteren liet niet na te melden dat juist over dit filiaal veel discussie is (geweest) door bezuinigingen van de gemeente. Hetzelfde heeft gespeeld in Tholen, waar de bibliobus is wegbezuinigd.

Start in 2006
De nieuwe bibliotheekorganisatie in de Oosterschelderegio moet zomer 2006 een feit zijn. Een zoektocht naar een aansprekende naam is begonnen met een prijsvraag, waaraan zowel personeelsleden als gebruikers kunnen meedoen. Eveleens: "Bibliotheek Oosterschelderegio ligt te veel voor de hand. Er moet toch iets creatievers te bedenken zijn."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.