Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 8 januari 2005

Hulp- en zorgteam voor dorpen

Gemeente wil proefproject starten in Heinkenszand

Loket Inzet als voorbeeldSinds enkele jaren heeft de gemeente Borsele een loket waar alle vragen over zorg, welzijn en wonen beantwoord kunnen worden; het Loket Inzet. Dat is handig, want zelfs gecompliceerde vragen kunnen in één keer beantwoord worden. Nog handiger is het als je daar niet meer voor naar het gemeentehuis hoeft. Met het instellen van dorpsteams wil de gemeente Borsele het zó handig maken.

Wozoco
De stuurgroep Wozoco van de gemeente Borsele heeft een plan ontwikkeld om geïntegreerde teams te maken van alle diciplines die er in een bepaald dorp voor zorgen dat ouderen, gehandicapten en chronisch zieken kunnen wonen, verzorgd en verpleegd worden en toegang hebben tot de beschikbare diensten.

Dorpsteam
Tachtig procent van de vragen waarmee mensen naar het Loket Inzet komen, hebben betrekking op dingen die in het verlengde liggen van het dagelijks leven: schoonmaken, maaltijden, persoonlijke verzorging, de was en bijvoorbeeld het aantrekken van steunkousen. Allemaal zaken waarmee een tocht naar een gemeentehuis niet in verhouding staat. Een dorpsteam, waarin alle soorten van zorg, hulpverlening en welzijnsdiensten vertegenwoordigd zijn, heeft een veel lagere drempel omdat de medewerkers toch al bij de mensen over de vloer komen. Het werkt gemakkelijker en sneller omdat de medewerkers voortdurend contact met elkaar onderhouden, zeker als iedereen expliciet met de verantwoordelijkheid van de dagelijkse communicatie wordt uitgerust.

Proefproject
De stuurgroep Wozoco wil beginnen met een proefproject, voorlopig alleen in Heinkenszand. Daar zullen op de helft van dit jaar verpleegkundigen, verzorgenden, woonbegeleiders, huishoudelijke hulpen en andere hulpverleners als team aan de slag gaan voor de Heinkenszandse ouderen en gehandicapten. De bedoeling is om het project na verloop van tijd naar andere dorpen uit te breiden.

Bestuurlijk wordt het project geleid door de stuurgroep Wozoco, waarin behalve de gemeente Borsele de woonstichting R&B, de zorgcentra De Kaaijert en Poelwijck, de Seniorenraad, de thuiszorg Allévo, het Gors, stichting Siloah en het zorgkantoor Zeeland, zitting hebben.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.