Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 4 januari 2005

ProRail houdt vast aan planning bouw Sloelijn

Spoorwegbeheerder ProRail gaat er nog steeds vanuit dat het werk aan de nieuwe Sloelijn dit jaar kan beginnen.

Raad van State
Tracé Sloelijn moet verder onderzocht wordenVorige week besloot de Raad van State dat het tracébesluit voor de Sloelijn - van Vlissingen-Oost langs de Quarlespolder naar het Zeeuwse hoofdspoor - nog eens grondig moet worden onderzocht. Zo'n onderzoek leidt al snel tot vertraging, althans de Raad van State heeft zeker meer tijd nodig om de bezwaren te behandelen van onder meer de Zeeuwse Milieufederatie, de gemeente Goes en enkele particulieren. De uitspraak van vorige week heeft echter geen opschortende werking, aldus A. Korlaar, projectleider Sloelijn bij ProRail. ProRail hoeft dus niet met de aanleg te wachten tot er een definitief vonnis van de Raad van State ligt. De spoorwegbeheerder neemt dan wel een risico. De Raad van State kan tenslotte de bezwaarmakers altijd nog in het gelijk stellen.

Voorbereidingen
De eerste werkzaamheden voor de Sloelijn zijn pas eind dit jaar voorzien. Veel zorgen maakt Korlaar zich dan ook niet. De voorbereidingen voor het ontwerp van de Sloespoorlijn, de engineering, gaan gewoon door. "Het zou zonde zijn daarmee te stoppen. Als de Raad van State in ons voordeel beslist, moet de organisatie opnieuw worden opgebouwd." Korlaar gaat er vanuit dat er twee jaar nodig is om de nieuwe Sloelijn aan te leggen langs de Quarlespolder. Vooral de bouw van kunstwerken - viaducten over de Bernhardweg-West bij het Sloegebied en over de A58 tussen Arnemuiden en Lewedorp - vergt geduld. De grond voor die bouwwerken moet eerst inklinken. Korlaar: "Dat zijn de spannendste onderdelen van het plan." Het heeft de projectleider niet verbaasd dat er bezwaren zijn gekomen tegen het gekozen tracé. "Waar de Sloelijn is gepland langs de Quarlespolder, loopt momenteel alleen een dijk."

Volgens de Zeeuwse Milieufederatie is het daarom veel beter de goederenlijn te bundelen met de Sloeweg die van de A58 bij Heinkenszand richting de Westerscheldetunnel gaat. Korlaar legt uit dat niet voor dat tracé is gekozen, omdat het spooremplacement in het Sloe dan niet optimaal kan worden benut. Treinen kunnen minder lang worden. "Aanleg van de Sloelijn over het gekozen tracé langs de Quarlespolder is", stelt Korlaar, "beter voor de ontwikkeling van het havengebied."

Handhaving van de huidige situatie is volgens hem zeker niet goed. De Sloelijn loopt nu langs woonbebouwing in Heinkenszand en Eindewege.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.