Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 29 december 2004

Jongerenraad peilt woonwensen

Huisvestingsonderzoek onder starters in gemeente Borsele

De Jongerenraad Borsele gaat volgend jaar in samenwerking met de gemeente onderzoek doen naar de huisvestingsbehoefte van starters in de gemeente. Daartoe is een onderzoeksopdracht geformuleerd. De uitkomsten zullen ter advisering aan het gemeentebestuur worden voorgelegd.

Jongerenraad BorseleHet onderzoek vloeit voort uit geluiden dat veel jonge mensen wegtrekken uit de gemeente. De jongerenraad wil er dan ook in de eerste plaats achter zien te komen wat daar de reden van is, zegt Ilse La Grand (20) uit Nieuwdorp. Zij is samen met collega-jongerenraadslid Tommie de Kok en een ambtenaar van de afdeling Volkshuisvesting van de gemeente verantwoordelijk voor het onderzoek. "We willen weten of jongeren wegtrekken omdat ze dat sowieso van plan waren of omdat ze geen huis kunnen vinden", aldus La Grand. Zelf behoort ze naar eigen zeggen tot de eerste categorie. "Ik wil op zich wel in Zeeland blijven wonen, maar dan liever in Goes. Ik studeer in Rotterdam, dus dan is dat ook wat betreft openbaar vervoer gunstiger."

Volgens het jongerenraadslid zijn er echter ook genoeg leeftijdgenoten die wel graag in de gemeente Borsele willen blijven wonen. "Voor die mensen is het jammer als dat niet zou kunnen omdat er voor hen geen huizen zijn."

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen, willen de onderzoekers onder meer definiëren wat onder een starter moet worden verstaan en hoeveel die kan en wil besteden aan een woning. Begin deze maand werd bekend dat de eerste serie starterswoningen in de gemeente Borsele in Lewedorp gebouwd zullen worden. Die keus is volgens wethouder M. Vermue (ruimtelijke ordening) puur toeval. "Het bestemmingsplan voor Lewedorp was al gereed, maar de raad zag een mooie gelegenheid om daarin ook starterswoningen op te nemen. Via een motie is daar toen achteraf ruimte voor gereserveerd." Wat de huizen in Lewedorp gaan kosten is nog niet duidelijk, maar de gangbare prijs, zo'n 140 à 150.000 euro, is volgens La Grand te hoog. De jongerenraad denkt eerder in de richting van 120 à 130.000 euro.

Wethouder Vermue juicht het onderzoek in elk geval toe. "Ik hoop dat het ons inzicht geeft in de omvang van het probleem, zodat we daar in het beleid rekening mee kunnen houden."

Het tekort aan (huur)woningen voor starters wordt met name veroorzaakt doordat er minder nieuwe huizen worden gebouwd. Daardoor stokt de doorstroming. Bovendien zijn koopwoningen flink duurder geworden en voor velen is de overstap van de huur- naar de koopsector te groot geworden. Huurders blijven zitten, waardoor er voor starters bijna niet meer aan een woning valt te komen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.