Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 7 december 2004

Brandveilige feestversiering

Feestversiering en brandveiligheid een gezamenlijk streven

Brandveilige kerstversieringHet kan en moet veilig: extra versiering in uw bedrijf / instelling tijdens bijzondere acties en feestdagen. Versiering maakt feestelijk, maar het kan een extra risico inhouden als u brandbare materialen gebruikt. Het spreekt vanzelf dat u als ondernemer / directie op de eerste plaats verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw gasten, personeel, etc. U moet dan ook de nodige maatregelen treffen om die veiligheid te waarborgen. Om u daarbij te helpen beschrijft de brandweer hier een manier om versiering veilig toe te passen. Het gaat daarnaast ook om vluchtroutes, blusmiddelen, verlichting, en het gebruik van open vuur.

Calamiteit
Een calamiteit is helaas nooit helemaal te voorkomen, maar vooraf kunt u wel zorgen dat een brand niet uit de hand loopt. Om de veiligheid van uw gasten, personeel, etc. tijdens bijzondere acties en feestdagen zoveel mogelijk te waarborgen, moeten in uw pand een aantal brandpreventieve voorzieningen aanwezig zijn. Denk aan voldoende vluchtroutes, goed begaanbare nooduitgangen, noodverlichting en vluchtwegaanduiding. Deze hebben tot doel, wanneer zich een incident voordoet, de aanwezige personen snel en kalm naar een veilige plaats te leiden.

Vluchten
Als er teveel mensen binnen zijn, als de vluchtmogelijkheden niet goed bruikbaar zijn of als een brand heel snel om zich heen grijpt, kan het zijn dat mensen niet op tijd kunnen vluchten. Het is zaak dat u tijdig vóór een bijzonder evenement nog eens aandacht besteedt aan het aantal mensen dat u wilt toelaten en aan de mogelijkheden om uit het gebouw te vluchten.

Versiering
Ook de versiering is belangrijk: niet alleen voor een goede sfeer maar ook omdat de soort versiering bepaalt of een brand snel om zich heen zal grijpen. Ga in ieder geval na hoeveel personen u maximaal toe wil en mag laten. Zorg dat ook uw personeel op de hoogte is van de bij uw bedrijf geldende afspraken over brandveiligheid. De belangrijkste voorschriften voor versiering, ontvluchting, noodverlichting, e.d. staan in onderstaand document voor u op een rijtje en verwijzen naar de regelgeving waaruit ze afkomstig zijn. Deze voorschriften zijn overigens altijd van toepassing en dus niet alleen tijdens de feestdagen.

Inlichtingen
De brandweer Borsele kan rond de feestdagen en met name met de jaarwisseling controles uitvoeren. Indien u vragen heeft en / of geadviseerd wilt worden kunt u terecht bij de afdeling preventie van de brandweer, te bereiken via het volgende telefoonnummer: 0113 - 238388.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.