Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 24 november 2004

Gemeentebodes krijgen eerste boekje Joos Kop

Het was druk in de protestantse kerk van Borssele. Afgeladen vol zelfs. Niet vanwege een dienst, maar voor de presentatie van het boekje De wereld van Joos Kop, een illuster figuur uit het Borssele van midden negentiende tot begin twintigste eeuw.

Uitgeverij Verse HoevenIn het boekje staan negentien gedichten en twintig verhaaltjes die Joos van Zweeden, vanwege zijn grote hoofd bijgenaamd Joos Kop, schreef over de actuele situatie van zijn tijd. De illustraties van Danker Jan Oreel geven de tijdgeest waarin Kop leefde weer.
PZC-verslaggeefster en Kops achterkleindochter Mieke van der Jagt schreef in de winter van 2003-2004 een serie die was gebaseerd op de schriftelijke nalatenschap van haar overgrootvader. Van der Jagt ging in de archieven op zoek naar de gebeurtenissen die voor Joos Kop de aanleiding waren voor het schrijven van zijn gedichten en verhalen. Tijdens deze speurtocht voelde ze zich steeds meer verbonden met haar overgrootvader. "Naarmate ik meer te weten kreeg over Joos Kop, groeide ook mijn verwantschap met hem. Ik ben er achter gekomen dat hij voor die tijd een moderne man was", vertelde Van der Jagt het aandachtig luisterende publiek.

Zij stuitte in haar zoektocht op het afwisselende leven van Kop. Hij heeft van veel beroepen kunnen proeven. Zo was hij klokkenluider, scharensliep, lantaarnopsteker en gemeentebode. Het was dan ook niet vreemd dat de gemeentebodes van Borsele, Lau Raas en Koos Hartevelt, de eerste exemplaren uit handen van burgemeester E. Gelok ontvingen.

Voorafgaand aan de overhandiging vertelde Kops achterkleinzoon Jaap van Zweeden tot groot genoegen van het publiek een aantal verhalen van vroeger. Hij noemde Kop een pedant mannetje die voor bijna iedereen een bijnaam had.

De achttienhonderd exemplaren van De wereld van Joos Kop zijn uitgegeven door Vèrse Hoeven Uitgeverij uit Raamsdonksveer en liggen reeds in de boekhandel.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.