Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 22 november 2004

Provincie bestudeert tijdelijke oplossingen files op Sloeweg

Toevoerwegen tunnel stremmenAangezien de verbreding van de Sloeweg nog wel een paar jaartjes op zich laat wachten, onderzoekt de provincie hoe de verkeersdrukte op de Sloeweg van en naar de Westerscheldetunnel op korte termijn kan worden verminderd. In de ochtend- en avondspits staat nu soms file van de A58 tot aan de Bernhardweg.

Drie situaties worden onder de loep genomen. De eerste is de het einde van de Sloeweg. Wie vanaf die weg linksaf richting de tunnel wil, moet voorsorteren voor het stoplicht. Er liggen nu twee voorsorteerstroken. Als het druk is, komt het nogal eens voor dat vrachtwagens de rechterstrook zo ver bezetten, dat de linker voorsorteerstrook wordt geblokkeerd en niemand er meer gebruik van kan maken. Daardoor wordt ook het verkeer dat rechtsaf wil opgehouden.

Een eventuele oplossing voor dit probleem is het opnieuw afstellen van het stoplicht, zodat het verkeer voor linksaf langer groen heeft. Ook zou de provincie meer ruimte kunnen maken in de binnenbocht, zodat vrachtwagens links kunnen voorsorteren voor het stoplicht. Het verlengen van het voorsorteervak is ook een optie, maar een relatief dure.

Verkeersteller

Een tweede knelpunt op de Sloeweg is de kruising met de Stoofweg, ter hoogte van 's-Heerenhoek. De provincie wil een verkeersteller op het kruispunt neerzetten. Als er een file staat, kan het stoplicht zo worden afgesteld dat het verkeer rechtdoor richting de tunnel langer groen heeft. Ook het verkeer dat op die weg wil afslaan kan eventueel langer groen krijgen. Het nadeel daarvan is, dat de fietsers op het kruispunt langer moeten wachten.

Vorige week werd tijdens de informatieavond over de verbreding van de Sloeweg een knelpunt aangedragen door een bezoeker. Hij beklaagde zich over het feit dat als je vanaf de noordbaan van de A58 (dus richting Middelburg) de afslag naar de tunnel neemt, je op de rotonde voorrang moet verlenen aan het verkeer dat van de Oude Rijksweg komt.

Sluipverkeer

Hij ergerde zich daar met name aan, omdat veel automobilisten op de Rijksweg de sluiproute zouden hebben genomen vanuit Goes richting de Sloeweg. Door voorrang te verlenen aan het sluipverkeer worden automobilisten die de officiële route nemen (dus via de snelweg A58) gestraft. De provincie onderzoekt of het haalbaar is een bypass aan te leggen. Dat wil zeggen dat het verkeer dat van de A58 afkomt vóór de rotonde wordt omgeleid.

Ideeën

Het zijn allemaal nog maar ideeën, zegt ambtenaar W. Blommaert. "Op korte termijn is er geen geld voor bijvoorbeeld een bypass of een verlenging van de voorsorteerstrook." Voor regelinstallaties voor de stoplichten is wel geld beschikbaar. Volgens Blommaert zijn de oplossingen broodnodig. "Je ziet nu tijdens de ochtendspits veel problemen richting de tunnel en 's middags staat de file de andere kant uit. Het beste wat we op korte termijn kunnen doen, is het optimaliseren van de verkeerslichten."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.