Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 11 november 2004

Quarlespolder alternatief Sloeweg

Provincie bekijkt varianten aansluiting op Westerscheldetunnel

Alternatieven SloewegEen nieuwe verbindingsweg vanaf Rijksweg A58 richting de Westerscheldetunnel aanleggen door de Quarlespolder is één van de alternatieven voor verbreding van de huidige Sloeweg. De weg kan evenwijdig aan de geplande nieuwe goederenspoorlijn door de Quarlespolder komen. De provincie heeft dit idee en vier andere alternatieven beoordeeld voor verbetering van de aansluiting vanaf Rijksweg A58 op de Westerscheldetunnel. In De Stenge in Heinkenszand worden de resultaten van die beoordeling woensdagavond gepresenteerd.

Of de aanleg van een nieuwe weg door de Quarlespolder, op de grens van Zuid-Beveland en Walcheren, veel kans maakt, is volgens provincieambtenaar J. Bakx aan de politiek. Hij geeft 'slechts' technische informatie. Het alternatief Quarlespolder is niet eenvoudig te realiseren. Voor de aansluiting op Rijksweg A58 tussen Arnemuiden en Lewedorp zijn ingrijpende werken nodig, omdat de A58 en de spoorlijn er vlak langs elkaar lopen. "Dat wordt problematisch", aldus Bakx, "dus kostbaar." Een voordeel is dat het nieuwe goederenspoor en de verbindingsweg worden gebundeld.

Twee andere alternatieven die de provincie heeft bekeken, zijn afkomstig van de Zeeuwse Milieufederatie. De ZMF vindt dat de A58 tussen Heinkenszand en Nieuw- en Sint-Joosland kan worden afgebroken, als de Sloeweg wordt verbreed. Er komen anders te veel grote wegen op een kluitje die ook niet nodig zijn om het verkeersaanbod te verwerken. In theorie klopt dit, erkent provincieambtenaar Bakx, maar het schrappen of smaller maken van de A58, geeft nieuwe verkeersproblemen. De wegenstructuur rond Nieuw- en Sint-Joosland en Arnemuiden is helemaal afgestemd op de aanwezigheid van de Rijksweg. Als de A58 zou verdwijnen, moet het verkeer over smallere, vaak minder veilige wegen.

Nog twee andere, doorgerekende varianten zijn: een nieuwe aansluiting vanaf de Tunnelweg richting de A58 bij Lewedorp en één tussen Heinkenszand en De Stelleplas.

De provincie heeft zelf eerder verschillende alternatieven op papier gezet om de huidige Sloeweg te verdubbelen, tot twee keer twee rijbanen, met ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Stoofweg (afslag 's-Heerenhoek en Nieuwdorp) en de afslag Sloeweg-Tunnelweg. Onlangs heeft het dagelijks provinciebestuur bij wijze van gebaar van goede wil twee miljoen euro voor deze werken gereserveerd, die waarschijnlijk tientallen miljoenen euro kosten. Op korte termijn is het niet te verwachten dat bijvoorbeeld de rijksoverheid dit geld betaalt. Met een schuin oog wordt gekeken naar de NV Westerscheldetunnel.

De provincie gaat ervan uit dat in 2010 in elk geval een oplossing gevonden moet zijn voor de verkeersafwikkeling bij de kruisingen met verkeerslichten, bij de Stoofweg en de SloewegTunnelweg, omdat daar anders niet alleen in de spits, maar ook op andere tijden files zullen ontstaan.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.