Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 26 oktober 2004

Verzet tegen nieuw tracé Sloelijn

Raad van State buigt zich over positie van bezwaarmakers

Bezwaren tegen nieuw tracé SloelijnTegen het nieuwe tracé van de Sloelijn door de Quarlespolder is een groot aantal bezwaren ingediend, zowel door omwonenden, belangengroepen als overheidsinstanties. Of ze allemaal door de Raad van State in Den Haag worden behandeld, is de vraag.

Voorafgaand aan een inhoudelijke behandeling boog de Raad van State zich gisteren over de vraag of alle bezwaarmakers wel mogen procederen tegen het gekozen tracé. Zo hebben de gemeenten Goes, Roosendaal en Bergen op Zoom beroep aangetekend. Zij hebben niet direct iets te maken met de nieuwe Sloespoorlijn die het havengebied Vlissingen-Oost met de Zeeuwse spoorlijn moet verbinden tussen Arnemuiden en Lewedorp. Zij hebben bezwaar gemaakt, omdat ze meer overlast vrezen door extra goederenverkeer op de lijn Vlissingen-Roosendaal. Ook de Belangenvereniging Aanwonenden Spoorlijn (BAS) heeft uitsluitend om die reden beroep ingesteld.

Ook al zouden de gemeenten en de BAS niet meer mogen meedoen, dan blijven er nog veel tegenstanders van het gekozen tracé over. Zo is de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) al erkend als partij. Hetzelfde geldt voor zeker zes omwonenden van de geplande nieuwe spoorlijn door de Quarlespolder. J. Steijn-de Winter is één van die omwonenden. Zij noemt de keuze voor aanleg van de Sloelijn door de Quarlespolder ronduit 'slecht', omdat de polder nog volledig agrarisch is. "En dan gaan er opeens goederentreinen doorheenrijden."

Het is volgens de bewoonster logischer te kiezen voor een bundeling van de Sloespoorlijn met de Sloeweg, de weg van de A58 bij Heinkenszand richting de Westerscheldetunnel. "Want dat is ook goedkoper."

Het tracé door de Quarlespolder is begroot op 43 miljoen euro, dat langs de Sloeweg op 25 miljoen euro. Toch heeft Verkeer en Waterstaat in samenspraak met havenschap Zeeland Seaports en de NV Westerscheldetunnel voor de Quarlespolder gekozen, omdat de aansluiting op Vlissingen-Oost beter is, een eventuele spoorverdubbeling gemakkelijker te realiseren is en anders een hogere investering nodig is voor het kruisen van de weg naar de Westerscheldetunnel. Zeeland Seaports en de NV Westerscheldetunnel zijn ook bereid mee te betalen aan de Quarlespolder-spoorlijn.

De verwachting is dat de Raad van State de kwestie begin 2005 inhoudelijk behandelt. De aanleg van de nieuwe Sloelijn is gepland tussen 2005 en 2007.

56 Personen stemden op een poll over het tracé op deze website enige tijd geleden. Bijna de helft verkiest het tracé door de Quarlespolder.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.