Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 19 oktober 2004

Geen lastenverhoging voor burgers Borsele

Inwoners gemeente Borsele gaan niet meer betalen voor gemeentelijk apparaat.

Geen verhoging belastingen in BorseleInwoners van onze gemeente hoeven volgend jaar niet méér te gaan betalen om het gemeentelijk apparaat aan de gang te houden. Wethouder M. Vermue, die de Borselse kas beheert, presenteerde gisteren een sluitende begroting voor 2005, waarin lastenverzwaring door verhoging van tarieven achterwege kon blijven. "Het enige nadeel dat de burgers hebben, komt niet bij ons vandaan maar bij de regering: de Zalmsnip valt weg. Wij hebben daarom ons eigen extraatje verhoogd van 12 euro naar 22 euro per huishouden."

Volgens Vermue is de begroting weliswaar met een bezuiniging van 151.100 euro sluitend gemaakt, maar dat betekent niet dat de gemeente het lek helemaal boven water heeft. "Volgend jaar en het jaar daarop moeten we telkens een ton bezuinigen. Dat is bij de Kadernota al afgesproken. Het is natuurlijk te hopen dat dat zonder al teveel extra lasten voor de burger kan.

De wethouder benadrukt dat de gemeente de broekriem echt wel heeft aangehaald. De presentiegelden voor de mensen die rampenbestrijding organiseren zijn bijvoorbeeld geschrapt en ook voor een landschapsbeleidsplan is ruim 20.000 euro minder gereserveerd. "Wij hebben ons best gedaan om de uitgaven een beetje in te krimpen en we hopen dat dat een signaal is voor de gemeenschappelijke regelingen, waarvoor wij de inkomsten moeten fourneren. Het is de bedoeling dat die ook met iets minder geld hun taken blijven uitvoeren."

Vermue wijst erop dat in de taken van de gemeenschappelijke regelingen al meer geld gaat zitten zonder dat de normale gemeentelijke bijdragen omhoog gaan. De regionale brandweer kost volgend jaar weer meer door een formatie-uitbreiding en ook het huisvestingsprobleem van het maatschappelijk werk is nog niet opgelost.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.