Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 18 oktober 2004

Elektriciteit uit getijdenstroom Westerschelde

Drie locaties bieden kansen voor getijdenstroom; ook koppeling aan WCT mogelijk.

WaterturbineAanleg van een Westerschelde Container Terminal biedt goede mogelijkheden voor het opwekken van getijdenstroom. Daartoe moeten aan of in de geplande containerkade stromingsturbines worden gekoppeld.

Andere plekken in de Westerschelde die voor een dergelijke vorm van stroomopwekking in aanmerking komen, liggen naast de Pas van Baarland, de Schaar van Ossenisse en bij het Nauw van Bath. Ook kan, gelet op de voortdurende veranderingen van de rivierbodem, mobiele toepassing van getijdenstromingsenergie worden overwogen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Delta Energy naar de mogelijkheden voor energie-opwekking uit getijden in de Westerschelde (waarvoor bureau Altran is ingeschakeld). Anders dan in de Oosterschelde, heeft getijdenstroom op kleine schaal in de Westerschelde een grotere kans van slagen.

Er is ook gekeken naar energie-opwekking uit getijverschil (eb en vloed). Dat is zowel in de Ooster- als Westerschelde niet kansrijk. Het hoogteverschil van slechts enkele meters is daarvoor te klein. Het wordt pas bij een getijverschil van meer dan zeven meter interessant. Verder blijken langs de hele Zeeuwse kust geen mogelijkheden te zijn voor het opwekken van energie uit golven. Technisch gezien is dat ook in de toekomst niet te verwachten.

Het gebruik van de getijdenstroming voor elektriciteit staat overigens nog in de kinderschoenen. Er zijn nog geen echt commercieel haalbare technieken beschikbaar. Wel worden her en der proeven genomen, waarbij ingespeeld wordt op de ervaring die aanwezig is bij de scheepvaart en de offshore-industrie.

Getijden-energie heeft voordelen boven andere duurzame energievormen als wind en zon. De getijden zijn namelijk zeer goed voorspelbaar, zodat bekend is wanneer en hoeveel elektriciteit kan worden opgewekt. Stromingsturbines (als het ware windmolens onder water) kunnen dichter naast elkaar worden geplaatst dan windturbines. De constructies zijn onzichtbaar en tasten het landschap niet aan. Bovendien treedt geen geluidoverlast of slagschaduw op.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.