Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 9 oktober 2004

Borselse clubs in de problemen

Tennis- en voetbalverenigingen dreigen in financiële nood te komen

Sportraad BorseleTennis- en voetbalverenigingen in de gemeente Borsele dreigen in de problemen te komen door de privatisering van hun accommodaties, die al jaren geleden is doorgevoerd. Dat stelt de sportraad Borsele.De tennisverenigingen hebben hun accommodaties in 1986 in eigen beheer gekregen. De voetbalverenigingen volgden acht jaar later.

De gemeente wilde daarmee de zelfwerkzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel vergroten. Bij de voetbalverenigingen ging het ook om een structurele bezuiniging. Omdat de gemeente de afgelopen twee jaar regelmatig is geconfronteerd met verzoeken om een bijdrage in de renovatiekosten, met name van tennisverenigingen, heeft de sportraad de gevolgen van de privatisering in kaart gebracht.

De conclusies: de clubs kunnen nauwelijks meer reserves opbouwen, de afkoopsom die destijds werd betaald is ontoereikend geweest om het achterstallig onderhoud weg te werken en er komt steeds meer druk te staan op vrijwilligers. De meerderheid van de verenigingen geeft aan dat ze binnen nu en drie jaar in grote problemen dreigt te komen, omdat ze het noodzakelijke onderhoud niet meer kan betalen. Veel clubs hebben hun contributie ook flink moeten verhogen.

De sportraad stelt in haar advies dat de gemeente de problemen moet erkennen en het ontstaan ervan niet alleen op de verenigingen kan afwentelen. Beide partijen zouden door een nauwe samenwerking de problemen het hoofd moeten bieden. Dat de gemeente de komende jaren kosten moet maken om de accommodaties op een aanvaardbaar niveau te houden, lijkt onvermijdelijk, maar clubs moeten zelf ook hun best doen om het nodige geld in het laatje te krijgen, bijvoorbeeld door sponsoring.

Ze kunnen wat de sportraad betreft bijstand krijgen van een commissie waarin de gemeente, de sportraad en SportZeeland zijn vertegenwoordigd. De sportraad adviseert het college om een herstelperiode van tien jaar in te lassen. Ook na die tijd, dus vanaf 2015, zou er jaarlijks een rapportage moeten worden gemaakt, zodat de huidige situatie, waarin veel clubs in de problemen dreigen te komen, zich nooit meer voordoet.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.