Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 8 oktober 2004

Staten gaan door met nieuw plan WCT

Fracties willen akkoord spoorhinder, inzet binnenvaart en inzicht financiële risico"s.

Het dagelijks provinciebestuur mag doorgaan met het maken van een nieuw plan voor de Westerschelde Container Terminal. Een royale meerderheid van Provinciale Staten stemde daar gisteren mee in.

Provinciebestuur gaat door met WCT plannenDe steun was nog groter dan voor het eerste, door de Raad van State vernietigde, WCT-plan. Nu schaarde ook de Partij voor Zeeland zich bij voorstanders CDA, PvdA, SGP en VVD: samen goed voor 38 van de 47 zetels. Tegen waren ChristenUnie, D66, GroenLinks, SP en Zeeuws Belang!

Een overeenkomst sluiten voor aanpak van de spoorhinder op de Bevelanden. Bevorderen dat zoveel mogelijk containers via de binnenvaart gaan. Hard maken dat een Westerschelde Container Terminal onmisbaar is voor de Zeeuwse economie. Dat huiswerk kreeg het dagelijks provinciebestuur gisteren mee van Provinciale Staten. Bovendien moet meer inzicht worden verschaft in de financiële risico"s van het project en in de overeenkomst tussen Exploitatiemaatschappij Schelde Maas (ESM) en de beoogde exploitant van de WCT, HesseNoord Natie/PSA. Het betekent dat over tien maanden naast de overeenkomst over spooroverlast, ook beschikbaar moeten zijn: een nieuw milieueffectrapport en een kosten-baten onderzoek.

Daarna beslissen de Staten verder over een herkansing voor de WCT. Valt dat opnieuw positief uit, dan volgt over zestien maanden een definitief besluit (in de vorm van een wijziging van het Streekplan Zeeland). Gedeputeerde H. van Waveren (CDA, ruimtelijke ordening) maakte gewag van "groeiend vertrouwen" in een goede afloop.

De tegenstanders wezen op een zeer kritisch advies van de landelijke commissie voor de Milieueffectrapportage: de noodzaak van een WCT voor de werkgelegenheid is onvoldoende aangetoond, de financiële risico"s zijn groot en de spoorhinder is niet opgelost. "Zo"n advies is toch duidelijk: laten we ermee ophouden", betoogde L. Harpe van GroenLinks, gevolgd door een afgewezen motie met die strekking.

De voorstanders onderstreepten de noodzaak om meer te doen aan containervervoer via de binnenvaart. Gedeputeerde Van Waveren zegde toe daarvoor "alles uit de kast te halen", ook al kan de provincie dat niet afdwingen bij de vervoerders. Hij was positief over oplossen van de spoorhinder, met de aantekening dat de gemeenten niet voor 100 procent hun zin krijgen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.