Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 4 oktober 2004

PvdA wil inzage in WCT-stukken

Fractie heeft alle informatie nodig voor verantwoord besluit

Fractie wil alle informatie voor verantwoord besluitDe PvdA-fractie in de gemeenteraad van Borsele wil inzage in de overeenkomst die tussen Zeeland Seaports en HesseNoordNatie, de boogde operator van de Westerschelde Container Terminal (WCT) zou zijn gesloten.

De gemeente Borsele is voor een kwart deelnemer in Zeeland Seaports, en staat derhalve garant voor 25 procent van het exploitatieresultaat van de haven.

De fractie is het beu dat in het streven naar de aanleg van de WCT bij herhaling en met nadruk de bezwering wordt gebezigd: ,,Er is een klant die wil investeren."

Voorlopig is de enige investering waarvan de gemeenteraad van Borssele weet heeft, een investering van 400 miljoen euro, niet uit de zak van HesseNoordNatie maar uit die van Zeeland Seaports, honderd miljoen dus voor het risico van Borsele. De fractie vindt dat de raad inzage moet hebben in alle relevante informatie, inclusief financiële overeenkomsten tussen Zeeland Seaports en welke andere partij dan ook. Zonder die informatie kan de raad geen verantwoorde beslissingen nemen.

In schriftelijke vragen aan het college van B en W vraagt de fractie of het college het ermee eens is dat die informatie op tafel moet komen voordat de raad een strategische beslissing neemt, met name als het gaat om de financiële risico's.

De fractie wil weten wanneer de overeenkomst tussen Zeeland Seaports en de beoogde terminaloperator in de raad op tafel komt en op welke wijze een lange termijn lease van de containerkade dekking kan geven voor een zo grote investering. Is het niet te verwachten, vraagt de fractie het college, dat het eigen vermogen van Zeeland Seaports door de WCT-onderneming volledig raakt uitgeput? Voor de PvdA-fractie is het tenslotte van belang om te weten welk oordeel namens de gemeente Borsele is gevormd in het bestuur van het havenbedrijf over de investering, de dekking daarvan en en financiële risico voor de gemeente Borsele.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.