Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 30 september 2004

Controle op veiligheid van behuizing seizoensplukkers

Controle bij plukbedrijvenZes fruittelers in de gemeente Borsele zijn afgelopen week gecontroleerd op met name brandveiligheid van hun bedrijf. Zo werd er tijdens een controle bekeken of de behuizing van seizoensplukkers voldeed aan de voorschriften voor brandveiligheid. Ook verblijfsdocumenten en werkvergunningen werden getoetst. Bij de controle waren de politie, arbeidsinspectie, vreemdelingenpolitie, marechaussee en de gemeente Borsele betrokken.

De gemeente heeft met een handhavingsnota eerder dit jaar beloofd adequaat en efficiënt te controleren op het naleven van voorschriften door particulieren en bedrijven.
De gemeente organiseerde de controle van gisteren om onveilige situaties voor medewerkers in illegaal gebouwde behuizing, tegen te gaan. De bedrijven zijn niet van te voren geïnformeerd. Uit de controle is gebleken dat verschillende locaties niet voldeden aan voorschriften voor brandveiligheid. Wel waren de werk- en verblijfsvergunningen bij alle bedrijven in orde.
De gemeente voert met de betrokken instanties snel een evaluatie uit om te besluiten welke vervolgprocedures worden opgestart. De gemeente zal vervolgens in een plan van aanpak de onveilige situaties de hoogste prioriteit geven.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.