Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 23 september 2004

Borsele opent telefoonlijn 0113-238400 over veiligheid

De gemeente Borsele opent een speciale telefoonlijn en internetpagina voor vragen over veiligheid. De gemeente wil daarmee vragen uit de samenleving makkelijker en sneller van een antwoord voorzien. Want, volgens Borsele leiden onbeantwoorde vragen over veiligheid te vaak onnodig tot onrust onder de bevolking.

Veiligheid bij kernongevallenBorsele ervaart de laatste tijd een lichte toename van vragen over veiligheid. De vragen die tot nu toe bij de gemeente binnenkomen, richten zich hoofdzakelijk op beveiligingsmaatregelen rond terrorisme, de veiligheid van de kerncentrale en de wijze van voorbereiding van de gemeente op calamiteiten. Hoewel de telefoon van de gemeente nog niet roodgloeiend staat, neemt Borsele nu wél al actie. Want elke onnodig ongeruste burger is er een te veel. En Borsele ervaart dat burgers vaak niet weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. Inwoners hebben daardoor moeite om achter de juiste informatie te komen. Hierdoor blijven burgers – vaak onnodig - met vragen rondlopen.
Met de speciaal ingerichte Info Veiligheid Borsele, hoopt de gemeente een duidelijk aanspreekpunt te vormen waar alle vragen over veiligheid gestroomlijnd kunnen worden. Zo kunnen ze beter en sneller van een antwoord worden voorzien. De vraagbaak is digitaal te vinden op de gemeentewebsite, www.borsele.nl/veiligheid/, en telefonisch onder kantoortijden te raadplegen via (0113) 238400.
Overigens is Borsele voorbereid om bij dreigende situaties zelf actief de burgers te benaderen via passende communicatiemiddelen.

Samenwerking met ministeries

De politie: eerste aanspreekpunt voor veiligheidBorsele kan niet alle vragen over veiligheid beantwoorden, daar zijn andere instanties bij betrokken. Om dit op te lossen is samenwerking gezocht met de ministeries van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) én van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Een burger die vanaf morgen het telefoonnummer belt of een vragenformulier op de website invult, heeft dus kans dat hij met de afdeling voorlichting van Justitie wordt doorverbonden. Mocht de burger specifieke vragen hebben over risico's van een bedrijf in de gemeente, dan zal hij in veel gevallen de voorlichter van het desbetreffende bedrijf aan de lijn krijgen. Bezoekers van de website kunnen overigens ook doorklikken naar informatiesites over veiligheid, bijvoorbeeld naar de website van het ministerie van VROM. Wie antwoord geeft, vindt Borsele namelijk niet belangrijk, als er maar een juist antwoord wordt gegeven op de vraag.
Na een proefperiode zal Borsele aan de hand van een evaluatie bekijken of de opzet van Info Veiligheid Borsele succes heeft, en of de gemeente de vraagbaak verder uit dient te breiden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.