Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 3 september 2004

WCT geen dwingende noodzaak

Deskundigen: terminal levert beperkte bijdrage aan versterking economie

Deskundigen: beperkte bijdrage aan versterking economieVoor aanleg van de Westerschelde Container Terminal bestaat geen 'dwingende noodzaak'. Een WCT levert maar een beperkte bijdrage aan het oplossen van de problemen van de kwakkelende Zeeuwse economie.

Tot deze conclusie komen gerenommeerde deskundigen, die het nieuwe plan voor een (verkorte) containerterminal bestudeerden. Het gaat om deskundigen op het gebied van economie, omgevingsrecht, civiele techniek en transport van de universiteiten van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam Delft en Antwerpen en een zelfstandig ecoloog. Ze bekeken het WCT-project op verzoek van provinciaal adviseur F. ten Thij. De Raad van State heeft eerder aangegeven dat voor de aanleg van de containerterminal op de Kaloot sprake moet zijn van 'een dwingende reden van groot openbaar belang', dit vanwege de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen.

De deskundigen erkennen dat Zeeland met een economische dip kampt, maar ze vinden ook dat niet is aangetoond dat voor behoud en versterking van de van de economie, de WCT per se moet. De deskundigen zijn het ermee eens dat álle kansen moeten worden aangegrepen in álle economische sectoren.

Wel onderschrijven ze de noodzaak om de Zeeuwse havens completer en daarmee sterker te maken. Dan is de aanleg van een containeroverslag toch wenselijk. Als zodanig staat het openbaar belang van een WCT wel vast. Er zijn duidelijk positieve effecten verbonden aan de komst van een WCT, menen de deskundigen. Die moet dan 'klein van omvang' zijn. En er moet meer gebeuren dan alleen een containerterminal maken. In dit verband stellen de deskundigen dat de afgeleide gevolgen die de WCT voor de economie kan hebben, beter in beeld moeten worden gebracht. Het gaat daarbij om (distributie)activiteiten, waardoor Zeeland zoveel mogelijk profijt kan halen uit de containerstroom. Daarvoor is een maatschappelijk kosten- en batenonderzoek wenselijk.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.