Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 2 september 2004

Prognose WCT roept vragen op

GroenLinks wil onderzoek

GroenLinksDe keus voor een Westerschelde Container Terminal met een kortere kade mist een degelijke onderbouwing. Dit stelt de Statenfractie van GroenLinks in een commentaar op het nieuwe WCT-voorstel van het dagelijks provinciebestuur.

De fractie constateert dat het rapport van adviseur F. ten Thij over de herkansing voor de WCT veel vragen onbeantwoord laat en nieuwe oproept. Daardoor is de twijfel bij GroenLinks aan nut en noodzaak van de WCT groter dan ooit. Volgens de fractie is er grote onduidelijkheid over het aantal containers dat jaarlijks verwerkt kan worden. Adviseur Ten Thij hanteert andere rekenmethoden dan het Centraal Planbureau en dientengevolge komen er verschillende hoeveelheden uit: 1,4 tegen 2 miljoen containers. De fractie acht een onafhankelijk onderzoek naar het juiste aantal te verwachten containers gewenst. Hiervoor kan de Algemene Rekenkamer worden gevraagd.

Door het ontbreken van correcte cijfers over het aantal containers, kan GroenLinks zich geen oordeel vormen over het aantal vervoersbewegingen. De fractie merkt op dat de provincie Zuid-Holland voor het vervoer van containers per vrachtauto andere gegevens gebruikt dan adviseur Ten Thij. De Zuid-Hollandse cijfers toepassend komt dat neer op 3280 vrachtwagens per dag, Ten Thij komt op 2812 vrachtauto's, een verschil van circa 15 procent.

Door het inkorten van de kade kunnen de duintjes aan beide einden van de Kaloot worden gespaard, denkt Ten Thij. GroenLinks vindt dat het handhaven van de duintjes veel weg heeft van 'trucage'. Er is geen enkele zekerheid dat de duintjes de WCT overleven. De fractie wijst erop dat de containerschepen zorgen voor veel beroering in het water, waardoor sprake kan zijn van kustafslag. Niet voor niets moet een forse kade worden aangelegd en zal de bodem op een diepte van 21 meter en een afstand van 550 meter uit de oever worden afgegraven tot een een harde onderlaag.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.