Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 30 augustus 2004

Gemeente stelt provincie voorwaarden aan uitbreiding geluidzone voor garantie woningbouw

Borsele wil garanties voor woningbouwDe gemeente Borsele wil pas akkoord gaan met uitbreiding van de geluidzone in het Sloegebied, als ze er zeker van kan zijn dat die uitbreiding niet in de weg staat van toekomstige woningbouw. Ook moeten de kosten van onder meer geluidsisolatie betaald worden door de initiatiefnemers: de provincie en Zeeland Seaports.

Het college van burgemeester en wethouders van Borsele heeft een brief klaarliggen voor de provincie. Daarin staan zeven voorwaarden waaraan moet worden voldaan, wil de gemeente instemmen met uitbreiding van de geluidzone in het Sloegebied. Die is nodig, omdat in het industriegebied 's nachts geen geluidruimte meer over is. Nieuwe bedrijven die dag en nacht draaien, kunnen zich er daardoor niet vestigen. Het Borselse college ziet in principe wel heil in de uitbreiding. De gemeente ondertekende in 2002 het WCT-convenant. Daarmee beloofde ze mee te werken aan uitbreiding van de geluidzone, mits woningbouw in de dorpen Borssele en Nieuwdorp zou worden gegarandeerd. Die toezegging wil ze graag nog een keer bevestigd zien door de provincie.

Een andere voorwaarde is dat Borsele niet zelf opdraait voor de kosten die de uitbreiding met zich meebrengt. Van 140 woningen rondom het Sloegebied moet worden onderzocht of ze gevelisolatie moeten krijgen, om onder een acceptabel geluidsniveau te blijven. Verwacht wordt, dat zo'n honderd woningen geïsoleerd moeten worden. Kosten: een miljoen euro. Borsele wil zwart op wit hebben dat de provincie en Zeeland Seaports opdraaien voor die kosten en voor uitgaven zoals het wijzigen van bestemmingsplannen en het betalen van schadeclaims.

De aanwijzing van de zak van Zuid-Beveland tot nationaal landschap mag niet worden aangetast door de uitbreiding. Ook wil Borsele dat de maatregelen om geluidsoverlast van vrachtverkeer op de Bernhardweg in Nieuwdorp tegen te gaan, met voorrang worden uitgevoerd. Tenslotte vraagt de gemeente zich af of de plannen wel concreet genoeg en economisch haalbaar zijn en of de initiatiefnemers al gekeken hebben of er bij de bestaande bedrijven in het gebied nog geluidruimte te halen is. Voordat de voorwaarden worden opgestuurd naar de provincie, moet de Borselse raad zich er nog over buigen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.