Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 30 augustus 2004

Kortere kade voor containers redt duinen Kaloot niet

Fossielen op de KalootEen- of tweezijdig inkorten van de Westerschelde Container Terminal redt de stuifduinen op de Kaloot niet van de ondergang. Een tot driehonderd meter de rivier instekende kade en tot zeven meter hoge kademuren tasten de duinen ernstig aan. Het is zeer de vraag of nog van 'dynamische duinvorming' sprake zal zijn.

Dit stelt de Vereniging Bewoners Belanghebbenden Bergen op Zoom. Secretaris R. van der Pols zet in een brief aan het Provinciaal Bestuur grote vraagtekens bij het nieuwe plan voor de WCT, dat uitgaat van een kortere kade, om zo de waardevol geachte duinen op de Kaloot te sparen. Hij tekent aan dat er onvoldoende (waterloopkundig) onderzoek is gedaan (met inbegrip van modelstudies). Niet alleen naar de verhouding tussen de kortere kade en de duintjes, maar ook naar de gevolgen voor de Westerschelde als vaarweg. Volgens Van der Pols ontstaat 'een blokkendoos van enorme afmetingen tot aan de vaargeul'. Dat moet wel gevolgen hebben voor het stromingspatroon, meent hij, zeker aan beide uiteinden van de kade.

Van der Pols herinnert eraan dat noch het Provinciaal Bestuur, noch havenschap Zeeland Seaports destijds bezwaar aantekenden tegen het voornemen om de Westerschelde tot speciale beschermingzone (zoals aangegeven in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen) aan te wijzen. Hij wil weten in hoeverre dat sowieso aanleg van een WCT in de waagschaal heeft gesteld. Ook is Van der Pols benieuwd naar de contacten met de Europese Commissie over het nieuwe plan voor de containrterminal.

Hij wijst erop dat de stuifduinen op de Kaloot worden aangemerkt als uniek. Hij herinnert eraan dat voor een beoordeling van de natuurwaarden, de invoering van de Vogelrichtlijn geldt. Van der Pols vindt het een ernstige tekortkoming dat de ontwikkeling van de duinen gedurende afgelopen twintig jaar niet is onderzocht. Tenslotte vraagt hij aandacht voor de uitstoot van luchtverontreiniging. Bij het beoordelen daarvan, is geen rekening gehouden met de bestaande vervuiling door de bedrijven in het Sloegebied. Van der Pols geeft aan dat schepen door het gebruik van niet erg schone dieselbrandstof flink bijdragen aan vervuiling, zowel de containerschepen als de binnenvaartschepen die de containers verder vervoeren.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.