Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 25 augustus 2004

Voormalig bewoner veldschuur 's-Heer Abtskerke eist geld van gemeente

H. van Dorrestijn, sinds vijf jaar gevestigd in Frankrijk, wil een procedure beginnen tegen de gemeente Borsele. Hij beschuldigt de gemeente ervan de rechtbank in Middelburg vals te hebben voorgelicht en wil de proceskosten die hij heeft moeten betalen, terugvorderen. Van Dorrestijn beschuldigt Borsele er bovendien van met twee maten te meten.

De zaak loopt al jaren. In het midden van de jaren negentig stelde de gemeente Borsele vast dat Van Dorrestijn en zijn vrouw een woning hadden gebouwd in een veldschuur aan de Zuidweg in 's-Heer Abtskerke. Wonen in de schuur was in strijd met het bestemmingsplan en Van Dorrestijn werd bestuursdwang aangezegd. In 1999, toen er een dwangsom van 100.000 gulden verbeurd was, dwong de bank de eigenaar ook de schuur te verkopen.

Van Dorrestijn: "Ik kon het spul toen voor een hoger bedrag verkopen aan iemand die een bod had gedaan, maar het Borselse college verklaarde voor de rechter dat een andere koper, Warijsse BV, de proceskosten zou betalen en de woonboerderij zou ontmantelen. Als ik aan Warijsse zou verkopen, werd mijn dwangsom kwijtgescholden. De bank heeft toen beslist dat het zo zou gebeuren." De verkoper kreeg naderhand een vordering van de notaris dat hij, als hij wilde dat de dwangsom werd kwijtgescholden, de 30.000 gulden proceskosten moest betalen.

"Dat geld wil ik nu, met rente, terug. Want niet alleen heeft de president van de rechtbank zich op valse informatie gebaseerd omtrent die proceskosten, er is ook gesteld dat de woonboerderij moest worden ontmanteld. Warijsse moest er weer een veldschuur van maken, maar er is nog helemaal niets ontmanteld. Integendeel, er is alleen maar aan het huis geklust. Ik kan niet anders dan vaststellen dat de hele operatie doorgestoken kaart is geweest. De gemeente meet met twee maten. Toen wij in strijd met het bestemmingsplan handelden, kwamen ze met dwangsommen. Nu iemand anders dat doet, gebeurt er niks."

Een woordvoerder van de gemeente Borsele spreekt dat ten stelligste tegen. "Wij hebben die zaak momenteel in onderzoek. Dat de huidige eigenaars van de schuur er niet wonen, weten we zeker, maar we weten ook dat er enorm is verbouwd en dat de schuur volledig als woning is ingericht. Borsele meet zeker niet met twee maten, maar zulke zaken vragen tijd. Het dossier Zuidweg 33a is nog niet gesloten, het dossier Van Dorrestijn wat ons betreft wel." De advocaat van Van Dorrestijn meldt een kort geding of een bodemprocedure te overwegen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.