Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 2 juli 2004

Geen rioolrecht 2005 in Borsele

Meerjarenbegroting komt ongeschonden door gemeenteraad

Geen rioolrecht in 2005Inwoners van de gemeente Borsele hoeven komend jaar geen rioolrecht te betalen. Dat besloot de gemeenteraad gisteravond. Of de nieuwe gemeentelijke belasting in 2006 wel wordt ingevoerd, is vooralsnog onduidelijk.

De bespreking van de begroting voor de jaren 2005 tot en met 2008 leidde tijdens de raadsvergadering vooral tot grote woorden. Toen het tijd werd die woorden in daden om te zetten, gaven de meeste raadsfracties niet thuis.

Er werd vooral lang gediscussieerd over een motie die door fractievoorzitter P. Vollaard van de PvdA werd ingediend. Hij wilde burgemeester en wethouders dwingen om met bezuinigingsvoorstellen te komen, die 680.000 euro opleveren in 2008. Dat is het bedrag dat door het rioolrecht moet worden opgebracht om de meerjarenbegroting in dat jaar sluitend te krijgen.

Om zijn verhaal kracht bij te zetten, vroeg Vollaard om een schorsing van de vergadering om met de andere raadsfracties over de motie van gedachte te kunnen wisselen. Dat leverde een forse wijziging van de tekst op.

In plaats van de verplichting voor B en W om een sluitende begroting te leveren zonder invoering van het rioolrecht, repte de aangepaste motie van forse bezuinigingen op de gemeentelijke taken: 250.000 euro in 2005, 500.000 euro in 2006, 750.000 euro in 2007 en ruim één miljoen euro in 2008.

Dat ging wethouder M. Vermue (financiën) veel te ver. Maar in plaats van deze motie krachtig te bestrijden, verklaarde ze dat ze de motie zoals die oorspronkelijk door Vollaard was gesteld wel kon steunen. Dat bleek een heel handige zet. Vollaard weigerde namelijk - 'uit solidariteit met de andere fracties' - zijn oorspronkelijke motie in stemming te brengen en de aangepaste motie die hij wel indiende haalde het niet.

Daardoor werd de voorgestelde meerjarenbegroting feitelijk ongeschonden door de raad geloosd.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.