Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 14 juni 2004

Nieuwe ondernmersvereniging in de gemeente Borsele

Ondernemers Vereniging Borsele Op maandag 14 juni 2004 vindt in het gemeentehuis van Heinkenszand de officiële oprichting plaats van een nieuwe ondernemersorganisatie in de gemeente Borsele. De bijeenkomst rondom de oprichting wordt op een bijzondere wijze ingevuld met onder meer een bijdrage van Drs Hans de Boer, voormalig voorzitter van MKB Nederland en tevens voorzitter van het landelijk platform Taskforce jeugdwerkloosheid. Het thema van de oprichtingsbijeenkomst is "Hoe komt een ondernemer aan goede medewerkers".

De bedrijvigheid in de gemeente Borsele neemt toe. Er worden bedrijventerreinen ontwikkeld op strategische lokaties en ook de komst van de Westerscheldetunnel heeft een positieve invloed op de economische ontwikkeling van de gemeente. Redenen genoeg om het initiatief te nemen tot de oprichting van een ondernemersorganisatie. De naam wordt OVB, Ondernemersvereniging Borsele en heeft als belangrijkste doelstellingen het behartigen van de collectieve belangen van de aangesloten ondernemingen, het versterken van de onderlinge netwerken en het ondersteunen van de promotie van de gemeente Borsele. De OVB zal een klankbord zijn voor de gemeentelijke en provinciale overheid en op deze wijze een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het economische beleid.

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst zal de gemeente Borsele als gastheer optreden voor de nieuwe ondernemersorganisatie en burgemeester Gelok zal dan ook de bijeenkomst openen. Na een korte uiteenzetting van de OVB door de voorzitter Scarlett Kwekkeboom volgt de officiële oprichtingshandeling door wethouder Frans Tollenaar. Daarna zal Drs.Hans de Boer een lezing houden over het belang van ondernemersorganisaties en ingaan op het thema "Hoe komt een ondernemer aan goede medewerkers".

Deze dag is tevens een Zeeuwse actiedag waarbij netwerken worden ingezet om zoveel mogelijk jeugdbanen te scoren. Na de pauze van de bijeenkomst is er een forum onder leiding van Hans de Boer. Tijdens het forum worden naast de forumleden vooraanstaande Zeeuwse politici en ondernemers uitgenodigd om banen te realiseren binnen hun netwerk. Dit doen ze in een telefoonsessie buiten de zaal. Aan het eind van de middag zal het aantal gerealiseerde jeugdbanen bekend worden gemaakt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.