Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zondag 13 juni 2004

Begroting Borsele sluitend zonder belastingverhoging of bezuinigingen

De gemeente Borsele mag niet mopperen. Voor de komende vier jaar heeft de afdeling financiën een meerjarenbegroting kunnen maken die in 2008 met een gering positief saldo sluit.

Een sluitende begroting voor de gemeente BorseleEn dat zonder echte bezuinigingen. Zonder belastingverhoging ook, terwijl de forse kortingen die het Rijk op het gemeentefonds doorvoert, al in de Kadernota (zoals de meerjarenbegroting in Borsele heet) zijn doorberekend.

Bijna vijf ton minder schat Borsele te krijgen in een algemene uitkering van het Rijk. De helft daarvan is al aangezegd, de andere helft is de schatting die de gemeente maakt van de schade van de zogenaamde meicirculaire: een oekaze die tegenwoordig in juni of juli komt.

Dat Borsele door die vermindering niet direct in de problemen komt, is te danken aan een boekhoudkundige maatregel. De gemeente rekende altijd zes procent rente bij de reserves, die dan ter aanvulling diende. Dat mag niet meer van Den Haag, dus stopt Borsele die in de begroting. De komende drie jaar komt er zodoende bijna vijf ton beschikbaar, die mooi kan dienen om de kortingen af te dekken.

Wethouder M. Vermue meldt dat ook het invoeren van het rioolafvoerrecht een jaar kan worden uitgesteld. Vanuit de raad was die wens al eerder geuit. "We gaan er nu vanuit dat die per 2006 wordt ingevoerd in dezelfde staffel als we eerder hebben afgesproken. Het eerste jaar 25 euro per huishouden."

De wethouder is ook blij dat de belastingen met niet meer dan 1,5 procent, de inflatiecorrectie, omhoog hoeven. Alleen de afvalstoffenheffing gaat met bijna drie procent omhoog om de zaak kostendekkend te maken. "Gelukkig hoeven we niet meer geld bij de mensen te gaan halen, want de Zalmsnip leveren ze ook al in. De Borselse aanvulling op de Zalmsnip gaat overigens nog door: 22,50 euro per huishouden."

In het meerjarenplan heeft Borsele wel de inkomsten van het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting meegerekend. "Er is wel sprake van om dat af te schaffen, maar daar zien we ze in Den Haag zo snel niet uit komen. We gaan er maar vanuit dat dat allemaal hetzelfde blijft."

Gemeenschappelijke regelingen krijgen volgend jaar, zoals met de andere Zeeuwse gemeenten is afgesproken, 1 procent minder van Borsele. Voor de verenigingen wil Borsele die regel niet toepassen. Verenigingen krijgen hetzelfde als vorig jaar.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.