Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 13 mei 2004

Borsele start met buitenschoolse opvang in Kwadendamme en Oudelande

De ruimte voor de bso is gevestigd in d'n OstpitOnder het motto Wie niet waagt, die niet wint, zijn Borsele en Kinderopvang De Bevelanden met twee nieuwe projecten voor buitenschoolse opvang begonnen. In Kwadendamme heet het bso Veronica en in Oudelande bso Catootje.

Beide projecten zijn proefprojecten in samenwerking met de peuterspeelzalen. Volgens regiocoördinator P. Smeets van Kinderopvang de Bevelanden is het altijd moeilijk een project te beginnen. De potentiële klanten zijn niet zelden al verplichtingen aangegaan met opvang elders en willen geen oude schoenen weggooien voordat ze zeker zijn van de kwaliteit van de nieuwe.

In beide nieuwe bso's worden momenteel vier kinderen opgevangen, veel minder dan een behoefteonderzoek in de dorpen heeft aangegeven.

Nog niet zo heel lang geleden stimuleerde het Rijk de kinderopvang met subsidies. Nu het allemaal wat minder gaat, staat de eigen bijdrage voor ouders zwaar onder druk.

Toch hechtte ook de gemeente Borsele aan het opzetten van de buitenschoolse opvang. Volgens wethouder F. Tollenaarkan het tij weer snel gekeerd zijn. Borsele wil, hoe dan ook, de leefbaarheid van de kleine kernen garanderen. Ouders moeten alles op het dorp kunnen vinden wat ze nodig hebben, ook buitenschoolse opvang. Bovendien kan de buitenschoolse opvang gebruik maken van de ruimte van de peuterspeelzaal en deskundigheden van kinderopvang.

Op 14 mei opent Wethouder Tollenaar officieel de nieuwe brede school in Hoedekenskerke. In de brede school zijn de christelijke basisschool De Regenboog, de peuterspeelzaal De Huus en het dorpshuis De Griend onder één dak ondergebracht. Daarnaast maakt de speeltuin Hoedje Wip onderdeel uit van het brede school terrein. Voor de kinderen is er op de openingsdag ‘s ochtends een feestelijk programma, met een voordracht van een sprookje, een voorstelling (van Mister Diamond) en spelletjes.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.