Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 11 mei 2004

Kinderopvang in soos De Klomp Ovezande gaat voorlopig niet door

De gemeente Borsele onderzoekt de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang in Ovezande. Het idee om de ruimte van soos De Klomp met een vouwwand geschikt te maken als tijdelijke ruimte voor de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal, is even in de ijskast gezet.

Soos de KlompEen onderzoeksbureau is nog bezig met een studie over een ingrijpende herschikking rondom de school, het verenigingsgebouw en de vestiging van een zorgcentrum in Ovezande. De resultaten daarvan moeten eerst bekend zijn.

"Alles hangt nu eenmaal met alles samen", zegt wethouder F. Tollenaar. "De problemen zijn duidelijk: de peuterspeelzaal zit in een wat donker gat, we willen in Ovezande een brede school ontwikkelen, de gymzaal is oud en er lijkt behoefte aan buitenschoolse opvang. Ook zijn er mooie plannen om in Ovezande een soort woon-zorg-centrum te maken, wat ook weer samen zou moeten hangen met het verenigingsgebouw. We laten alle haken en ogen, alle mogelijkheden en onmogelijkheden momenteel onderzoeken. Van de uitkomst hangt af of we een vouwwand van 15.000 euro willen aanbrengen of niet. Als je binnen een paar jaar andere, structurele maatregelen zult moeten nemen, kun je die centen beter in je zak houden."De wethouder heeft ook de indruk dat de vraag naar kinderopvang en buitenschoolse opvang enigszins afneemt. "Economisch gaat het allemaal wat minder en dat merk je ook op die markt. Kinderopvang is voor veel mensen onbetaalbaar aan het worden en die zoeken toch andere oplossingen." Tollenaar is benieuwd hoe de regering de nieuwe wet op de kinderopvang zal weten aan te kleden. Als het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid moet nemen, kan het zijn dat het met de betaalbaarheid wel mee zal vallen. "Is dat niet zo, dan vraag ik me af of we een product als buitenschoolse opvang nog wel in de markt moeten zetten in Ovezande. Ook dat moet worden onderzocht. Want als er geen klanten zijn, heeft het helemaal geen zin om dure tijdelijke maatregelen te gaan nemen."

Soos De Klomp zal er, hoe dan ook, nooit minder van worden, volgens wethouder Tollenaar. "Natuurlijk niet, dat is de alleroudste soos van Zeeland, daar zijn we zuinig op. Als er iets met de Klomp gebeurt, dan is het iets goeds."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.