Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 7 mei 2004

Groen licht voor bouw brandweerkazerne Borssele

De plannen voor een nieuwe brandweerkazerne in Borssele zijn door de gemeenteraad goedgekeurd

Samenwerking brandweerkorpsen Goes en BorseleIn december weigerde de raad nog unaniem geld beschikbaar te stellen voor een nieuwe kazerne op bedrijventerrein Quistenburg aan de Kaaiweg in Borssele. Nu is echter de weg vrij om met de bouw te beginnen. Wel wil de raad de bouw zo sober mogelijk uitvoeren.

Er liggen harde garanties van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat de gemeente Borsele en Terneuzen samen eenmalig 1,5 miljoen euro ontvangen voor investeringen in de brandweer.

Door andere soepeler normen van opkomsttijd in geval van calamiteiten hoeft de kazerne niet, zoals eerst werd gedacht, 24 uur per dag bezet hoeft te zijn. Het is nu de bedoeling dat de kazerne tijdens kantoortijden wordt bemand door het beroepspersoneel. Buiten die uren zijn voortdurend vier vrijwilligers paraat. Zij moeten in staat zijn binnen vier minuten de kazerne te bereiken. Dankzij deze zogeheten consignatiediensten is het mogelijk én betaalbaar om altijd met vier brandweermensen binnen vier minuten uit te rukken naar de tunnel.

De bouw van de kazerne vergt een investering van in totaal 2,6 miljoen euro. De jaarlijkse lasten, inclusief onderhoud, de consignatievergoedingen en kosten van oefeningen, komen nu precies uit op de 250.000 euro die in de begroting is opgenomen. Behalve het ministerie (750.000 euro) betaalt ook havenschap Zeeland Seaports 272.000 euro mee aan de nieuwe kazerne.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.