Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 4 mei 2004

Herkansing brandweerkazerne

De plannen voor een nieuwe brandweerkazerne in Borssele gaan in de herkansing. De gemeenteraad van Borsele krijgt donderdag opnieuw een voorstel voorgelegd.

Samenwerking brandweerkorpsen Goes en BorseleIn december weigerde de raad nog unaniem, geld beschikbaar te stellen voor een nieuwe kazerne op bedrijventerrein Quistenburg aan de Kaaiweg. De politiek vond dat er eerst duidelijkheid moest komen over de financiering van de brandweerparaatheid voor de Westerscheldetunnel.

Nadien heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. Die hebben geleid tot de harde garantie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat de gemeente Borsele en Terneuzen samen eenmalig 1,5 miljoen euro ontvangen voor investeringen in de brandweer.

De gemeente Borsele ging er in december nog van uit dat de rijksoverheid voor calamiteiten in de tunnel een maximale opkomsttijd van tien minuten had voorgeschreven. Inmiddels is duidelijk dat dat niet het geval is. De opkomsttijd voor de tunnel is een verantwoordelijkheid van het lokale bestuur.

Het gevolg is dat de kazerne niet, zoals eerst werd gedacht, 24 uur per dag bezet hoeft te zijn, wat voor de gemeente ook niet is te betalen. Het is nu de bedoeling dat de kazerne tijdens kantoortijden wordt bemand door het beroepspersoneel. Buiten die uren zijn voortdurend vier vrijwilligers paraat. Zij moeten in staat zijn binnen vier minuten de kazerne te bereiken. Dankzij deze zogeheten consignatiediensten is het mogelijk én betaalbaar om altijd met vier brandweermensen binnen vier minuten uit te rukken naar de tunnel.

De bouw van de kazerne vergt een investering van in totaal 2,6 miljoen euro. De jaarlijkse lasten, inclusief onderhoud, de consignatievergoedingen en kosten van oefeningen, komen nu precies uit op de 250.000 euro die in de begroting is opgenomen. Behalve het ministerie (750.000 euro) betaalt ook havenschap Zeeland Seaports 272.000 euro mee aan de nieuwe kazerne.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.