Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 28 april 2004

Schoolassistenten op de tocht

Bij het basisonderwijs in de gemeente Borsele is commotie ontstaan over de in- en doorstroombanen, de id-banen. Bij het christelijk onderwijs, het katholiek onderwijs en het openbaar onderwijs in Borsele zijn sinds 1998 vijf id-werknemers actief. Ze werken als schoolassistenten en doen zinvolle taken die lokatieleiders, directeuren en onderwijzend personeel ontlasten.

Eén van de getroffen scholen, de Jan van Schengenschool te Heinkenszand De banen zijn de schoolbesturen indertijd aangeboden als structurele banen en de hele bedrijfsvoering van de scholen is inmiddels berekend op de schoolassistenten die conciergewerk doen, licht administratief werk en alles wat daartussen ligt.

Het nieuwe reïntegratiebedrijf Sagenn heeft de id-werknemers inmiddels een brief gestuurd waarin wordt uitgelegd dat ze zo snel mogelijk moeten doorstromen naar een reguliere baan en dat daarom een reïntegratieplan zal worden gemaakt. De schoolbesturen zijn van die brief niet op de hoogte gesteld.

De gemeente heeft, toen de huidige regering aan de id-banen bleek te willen morrelen, beloofd dat de banen in elk geval tot eind 2004 zijn gegarandeerd. In een brief aan de gemeenteraad doet het openbaar primair onderwijs Borssele een beroep op de gemeente om de banen langer te subsidiëren. Het openbaar onderwijs is bang dat de bezuiniging bij de Rijksoverheid zal leiden tot het wegvallen van de id-banen. Dat zou voor de scholen bijzonder slecht zijn. Bij de debatten over de bezuinigingen is ook over inleenvergoedingen gesproken. Die kunnen de scholen volgens de brief al helemaal niet betalen en zouden, wat betreft het openbaar onderwijs, toch voor rekening van de gemeente moeten komen. Omdat het gaat om mensen die voorheen langdurig werkloos waren, lijkt het de werkers in het openbaar onderwijs nogal een domme bezuiniging, die weinig oplevert. De briefschrijvers gunnen de schoolassistenten van harte een reguliere baan, maar kunnen die zelf met de krappe onderwijsbudgetten niet aanbieden. Ze vinden dat het wegvallen van de vergoeding door de Rijksoverheid nooit te reden mag zijn om werknemers die prima bevallen en hard nodig zijn, te ontslaan.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.