Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 23 april 2004

Burgerjaarverslag Gelok gereed

Het tweede burgerjaarverslag van Borsele, het jaarverslag van de burgemeester, is gereed. In het jaarverslag blikt E.J. Gelok terug op het jaar 2003 en kijkt vooruit. Om dit laatste kracht bij te zetten, plaatst hij hier en daar aanbevelingen voor het college van B&W, de gemeenteraad maar ook direct voor burgers. Om de reacties van de lezers te polsen, heeft de burgemeester een stelling over het burgerjaarverslag op het forum van de gemeentelijke website geplaatst.

Het tweede jaarcerslag van burgemeester Gelok Het burgerjaarverslag kent verschillende onderdelen. Burgemeester E.J. Gelok geeft er in weer welke ontwikkelingen er in 2003 waren voor wat betreft zijn wettelijke taken, zoals zijn voorzitterschap van het college van B&W en de gemeenteraad. Ook zijn taak op het gebied van Openbare orde en Veiligheid stelt hij uitvoerig aan de orde. De burgemeester heeft het in dat deel nadrukkelijk over Integrale Veiligheid, de ‘tunnelbrandweer' en de rampbestrijdingsplannen die bij de provincie zijn ingediend.

Vanuit zijn representatieve rol blikt de burgemeester terug op een aantal belangrijke momenten in 2003; de opening van Westerscheldetunnel ziet hij als mijlpaal voor de gemeente en de provincie.
Ook bericht de burgemeester over andere portefeuilleonderdelen: Hoe staat het bijvoorbeeld met communicatie? Hoe ontwikkelt de automatisering van de gemeente en de afdeling Personeel en Organisatie zich? Daarnaast komen de onderwerpen burgerparticipatie in Borsele en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan de orde.

De burgemeester wil graag de mening van de lezers over het verslag weten. Op de website van Borsele is hier een speciale forumdiscussie voor geopend. Bijzonder aan het Borselse forum is dat iedereen zich kan abonneren op een forumonderwerp. Dit houdt in dat als er een nieuwe reactie op dit onderwerp geplaatst wordt, de abonnee hiervan met een e-mail op de hoogte wordt gesteld. De abonnee hoeft dus niet iedere keer het forum aan te klikken om te kijken of er reacties zijn toegevoegd. Medewerkers en collegeleden die bij een bepaald forumonderwerp betrokken zijn, worden direct als abonnee aangemeld op het moment dat een nieuw forumonderwerp wordt gelanceerd. De digitale discussieruimte is bedoeld voor onderwerpen die actueel zijn. Burgers kunnen zelf ook onderwerpen voor het forum aandragen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.