Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zondag 18 april 2004

Samenwerking brandweer

De gemeenten Goes en Borsele willen de 'koude kant' van de brandweer, alles wat niet te maken heeft met daadwerkelijk blussen en hulpverlenen, onderbrengen in één facilitair bedrijf. Alle beroepskrachten van beide organisaties gaan in een bedrijf samenwerken onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Borsele.

Samenwerking brandweerkorpsen Goes en BorseleDe samenwerking tussen beide brandweerkorpsen zit al langer in de pen. Een adviesbureau heeft uitgezocht wat de mogelijkheden voor samenwerking zijn, wat aan beide korpsen verbeterd moet worden en hoe dat bestuurlijk in elkaar moet zitten.

De samenwerking wordt nadrukkelijk geen gemeenschappelijke regeling. Volgens J. de Feijter, commandant van Borsele, heeft het geen zin een organisatie op te tuigen alleen om een organisatie te zijn. Bovendien hebben gemeenteraden een hekel aan gemeenschappelijke regelingen, omdat ze daar nauwelijks grip op hebben. In het facilitair bedrijf zal alles worden gedaan wat je vantevoren kunt plannen: het afgeven en controleren van vergunningen, het adviseren in bestemmingsplannen, het onderhouden van de spullen, het organiseren van oefeningen en het opleiden van de mensen. De vrijwilligersblijven deel uitmaken van hun eigen korps en blijven op de uitrukposten waar ze nu bij horen. Aan de uitrukposten, drie in Goes en zes in Borsele, verandert niets.

Burgemeester en wethouders van Borsele hebben inmiddels ingestemd met de samenwerking en de financiële consequenties berekend van een gefaseerde personeelsuitbreiding. In Goes moet dat nog gebeuren. Voor Borsele komt het erop neer dat er 4,5 beroepskrachten bij moeten komen. De gemeente wil dat gefaseerd doen om de stijging van de vaste kosten, 263.000 euro extra per jaar, te kunnen inpassen in de meerjarenbegroting. De Feijter vindt dat prima. "Als ik nu meteen 4,5 man erbij krijg, weet ik zo gauw niet wat ik ermee moet. Laten we maar naar hele goede mensen zoeken."

In de loop van vier jaar is ook een eenmalige investering van ongeveer 6,5 ton nodig. Dat geld is vooral bestemd om een inhaalslag te maken met de gebruiksvergunningen. Daarvoor is een extern bureau ingehuurd. Als dat klaar is, hoeft het facilitair bedrijf alleeen de boel bij te houden.

Donderdag 22 april is er om 20.00u een voorlichtingsavond in de raadsboerderij in Heinkenszand.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.