Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 15 april 2004

Borsele boos op provincie

De gemeente Borsele wil niet eerder met de provincie over rampenplannen overleggen dan wanneer opmerkingen over het gebrek aan veiligheid bij de gemeenten, gemaakt in het jaarverslag van commissaris van de koningin W. van Gelder, zijn teruggenomen.

Borsele boos op provincieBorsele is zeer in de wiek geschoten door de opmerkingen en wil alle rampenbestrijdingsplannen die niet wettelijk verplicht zijn, per 1 mei intrekken. In zijn jaarverslag zegt Commissaris van de Koningin van Gelder dat gemeenten de wettelijke termijnen overschrijden, veiligheid niet hoog genoeg in het vaandel voeren en dat Borsele over tijd is met de plannen voor risicovolle bedrijven.

Het college van burgemeester en wethouders reageert in een brief als door een bij gestoken. Vooral de denigrerende toon van provincieambtenaar P. Mersie, die in deze krant verzuchtte dat de gemeenten de veiligheid nog steeds niet de prioriteit geven die het verdient, is Borsele in het verkeerde keelgat geschoten.

Het college herinnert eraan dat de toetsing door de provincie pas officieel is ingevoerd door een wet die op 6 april in de Eerste Kamer werd aangenomen. De toetsingskaders zijn pas in december vastgesteld. In een ambtelijke reactie van de provincie op het Borselse rampenplan is bovendien, naast terechte kritiek, ook kritiek geuit op het feit dat het Borselse plan op Borsele is toegesneden. Logisch, vindt het college, dat met maatwerk een werkbaar plan heeft willen maken.

Het topppunt vindt het Borselse college dat de provincie afkeurend heeft gereageerd op een plan voor de bedrijven die weinig risico opleveren. Borsele kreeg in de ambtelijk contacten met de provincie geen kritiek te horen. Plotseling hanteert de provincie een toetsingskader dat is gebaseerd op een maatregel die pas op 1 juli in werking treedt, vooropgesteld dat die maatregel ook werkelijk doorgaat.

Dan is er nog de opmerking van Mersie dat de risicovolle bedrijven netjes rampenbestrijdingsplannen hebben gemaakt die in de burelen van de gemeenten liggen te wachten op inpassing in een gemeentelijk plan. Met name Borsele zou in gebreke blijven. In de brief herinnert het college de provincie eraan dat voor de risicovollebedrijven Total en Vopak plannen zijn ingediend en dat de provincie de wettelijke termijn voor een reactie, een half jaar, al ruim heeft overschreden.

Het Borselse college vindt dat de toon in het krantenartikel en de verzuchtingen van Van Gelder eerst maar moeten worden teruggenomen. Eerder wil Borsele niet met de provincie over veiligheid praten.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.