Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 3 april 2004

Volgend jaar nationale rampenoefening rond kerncentrale

De kerncentrale in Borssele is volgend jaar onderwerp van een grootschalige, landelijke rampenoefening.

Rampenoefening rond kerncentraleHet gaat om een zogeheten nationale stafoefening, waarvoor het initiatief ligt bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). In overleg met burgemeester J. Gelok is bepaald dat het hoog tijd is voor een grootschalige oefening.
De laatste nationale stafoefening dateert van begin jaren negentig. In 2000 klaagde VVD-Kamerlid T. van den Doel al dat er te weinig aandacht was voor rampenbestrijding rond de kerncentrale. Hij vond dat er eigenlijk om de twee jaar een nationale stafoefening moet worden gehouden en dat het rampenbestrijdingsplan voor de centrale vaker dient te worden geactualiseerd.

Dat gaat nu, vijf jaar na dato, daadwerlijk gebeuren. De oefening wordt volgend jaar mei gehouden. In de voorbereiding wordt het rampenbestrijdingsplan al geactualiseerd en na afloop, aan de hand van de bevindingen, opnieuw herzien. De verwachting is dat de oefening twaalf tot zestien uur in beslag zal nemen.

Alle instanties die betrokken zijn bij de veiligheid van de kerncentrale, doen eraan mee. Het gaat daarbij om verschillende onderdelen van drie ministeries, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de provincie, de kerncentrale zelf, de Regionale Brandweer Zeeland en de gemeente Borsele. De Hogeschool Zeeland fungeert als coördinator.

Om alle deelnemende partijen goed voor te bereiden, worden de komende tijd opleidingen en trainingen verzorgd. Daarvoor is een bureau ingehuurd, Trimension uit Delft. De gemeente heeft volledige medewerking toegezegd, ondanks dat de voorbereidingen nogal wat tijd vergen van het gemeentepersoneel. Dat wordt echter zinvol geacht, gezien het belang, de mogelijke risico's en de specifieke problemen van de kerncentrale.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.