Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 31 maart 2004

Cultuurprijs Borsele ingesteld

In Borsele wordt dit najaar voor het eerst een cultuurprijs uitgereikt. Op advies van de Culturele Raad Borsele heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot het instellen van deze speciale prijs. De prijs heeft als doel het culturele klimaat in Borsele te stimuleren.

Om voor deze cultuurprijs in aanmerking te komen dient aan de volgende criteria te worden voldaan:

  • in aanmerking komen individuele kunstbeoefenaars, gezelschappen op het gebied van muziek, dans, toneel, beeldende vormgeving of andere kunstuitingen, maar ook organisaties die zich inzetten voor het behoud van het cultureel erfgoed komen in aanmerking,
  • de betrokkene(n) moet(en) woonachtig of geboren zijn in de gemeente Borsele,
  • de te honoreren prestatie op cultureel vlak moet aansprekend zijn en getuigen van originaliteit,
  • in het bijzonder komen prestaties op nationaal of internationaal niveau in aanmerking, maar ook culturele prestaties met een lokaal karakter van kwalitatief hoogstaand niveau kunnen in aanmerking komen.

Culturele Raad BorseleKandidaten kunnen aangemeld worden bij de Culturele Raad Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. De aanmelding dient te gebeuren op basis van een voordracht met een onderbouwing/argumentatie waarom de betrokkene(n) in aanmerking zou(den) moeten komen voor de Culturele Prijs 2004. De aanmeldingen moeten binnen zijn voor uiterlijk 1 juni aanstaande. De beoordeling van de voordrachten zal plaatsvinden door een deskundige commissie, bestaande uit een drietal personen.

De Culturele Prijs gemeente Borsele, die eenmaal per twee jaar zal worden uitgereikt, bestaat uit een geldbedrag van 750 euro en een tastbaar aandenken in de vorm van een culturele uiting (de uiting kan van keer tot keer verschillen).

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.