Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 26 maart 2004

Borsele wil met Goes in de slag over beroep Sloelijn

Het college van burgemeester en wethouders van Borsele gaat de collega's van Goes uitnodigen voor een gesprek over de Sloelijn. Dat Goes een beroep heeft ingesteld tegen het nieuwe tracé van de spoorlijn die vanuit het Sloegebied naar het hoofdspoor loopt, is in Borsele in het verkeerde keelgat geschoten.

Discussie over het nieuwe SloelijntracéHet tracé waarnaar aanvankelijk de voorkeur uitging, loopt vanuit het Sloegebied door de Quarlespolder naar het noorden, waar het aansluit op het hoofdspoor. Ten westen van Lewedorp kruist het tracé de Rijksweg A58, die als de natuurlijke grens tussen de gemeenten Borsele en Goes kan worden beschouwd. In het Goese deel van Lewedorp ondervinden de bewoners van ongeveer vijftien huizen een toename van de overlast coor het railverkeerslawaai. Goes heeft besloten in beroep te gaan omdat een ander tracé, bijvoorbeeld als het zou blijven zoals het is, minder overlast veroorzaakt.

Die beslissing kan niet los worden gezien van de manier waarop de gemeente Borsele met de Westerschelde Container Terminal (WCT) is omgegaan. De procedures voor de komst van een WCT en het verleggen van de spoorlijn, waren aan elkaar gekoppeld. Goes, Kapelle en Reimerswaal sloten de rijen om een betere afwikkeling van het sterkt toenemende vrachtverkeer over de rails af te dwingen, maar Borsele bleef buiten die Zuid-Bevelandse samenwerking. Die gemeente regelde voor zichzelf het één en ander met de provincie, zoals de snellere verdubbeling van de Sloeweg, en ging accoord met de aanleg van een WCT. Dat er een spaak in het WCT-wiel werd gestoken, was vooral omdat de afwikkeling van het railverkeer onvoldoende was onderzocht.

Nu de procedures over het spoorwegtracé gewoon doorlopen, lijkt Goes de houding van Borsele te hebben geadopteerd: wij zorgen voor onze eigen mensen, laat andere gemeenten hun boontjes maar zelf doppen. Borsele is nu erg bang dat alles inderdaad blijft zoals het is, en dat Heinkenszand, waar het huidige Sloespoor vlak langsloopt, nog meer herrie en trillingen te verduren zal krijgen. Die kans is niet eens zo heel klein want weinig verleggen, kost ook het minste geld.

Dat Borsele toch wel verbolgen is over de Goese actie, komt vooral omdat het college die plotselinge bezorgdheid van Goes over de vijftien woningen, niet kan rijmen met het plan om een woontoren langs het spoor, in het Stationspark in Goes, te bouwen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.