Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 24 maart 2004

Minder overlast Borselse jeugd door ontmoetingsplekken

De Jongerenontmoetingsplekken (JOP's) in de gemeente Borsele zijn effectief: ze hebben ervoor gezorgd dat de overlast door rondhangende jeugd is verminderd. Dat blijkt uit een evaluatierapport van de gemeente.

De verdwenen Jop de PrangeZo'n vier jaar geleden stemde de Borselse raad in met een plan om in de dorpen containers neer te zetten, waarin jongeren zich konden ophouden. Het voordeel van een container boven bijvoorbeeld een jeugdsoos, is dat hij op elke willekeurige plek kan worden neergezet, zonder dat er een bouwvergunning voor nodig is. De aanvraag voor een JOP kan worden ingediend door een dorpsraad of door de jeugd zelf.

Sinds de invoer van het plan zijn er elf aanvragen gehonoreerd. Twee containers zijn inmiddels al weer weggehaald wegens vandalisme (in Heinkenszand en 's-Gravenpolder): eentje is verwijderd omdat de groep jongeren te oud was geworden en de JOP niet meer gebruikte (in Hoedekenskerke).

De gemeente Borsele onderzocht in hoeverre de JOP's voldoen aan hun doelstelling: het verminderen van de overlast en scheppen van voorzieningen voor jongeren tussen de 12 en 20. Er is een enquête gehouden onder omwonenden en leden van de dorpsraden en er zijn interviews gehouden met jongerenwerkers, een jeugdzorgagent van de politie en een vertegenwoordiger van de buitendienst..

De uitkomst is bemoedigend: slechts één op de vijf ondervraagden is van mening dat de overlast van de hangjongeren niet is verminderd door de komst van de JOP's. Ruim vier op de tien vindt van wel: zij ervaarden eerst wel overlast en sinds de komst van de ontmoetingsplekken niet meer. De overige groep had überhaupt nooit last van de jongeren.

Ongeveer tien procent van de omwonenden heeft wel eens een klacht ingediend over de JOP's. Ze ergeren zich vooral aan het gegeven dat de hangplekken niet goed genoeg worden opgeruimd. Zeventig procent van de ondervraagden is tevreden over de mate van gebruik van de containers. Opvallend is dat de JOP's beter worden gebruikt in de kleinere dorpen: in 's-Gravenpolder, bijvoorbeeld, is de ontmoetingsplek geen succes, omdat rivaliserende groepen jongeren gebruik willen maken van de plek.

De gemeente wil eveneens overwegen om meer dan één JOP in een dorpskern te plaatsen, als daar behoefte aan is.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.