Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 16 maart 2004

Rioolbelasting moet gaten begroting Borsele dichten

De gemeente moet bezuinigenDe gemeente Borsele heeft, zoals de vlag er nu bij hangt, een gat van 828.255 euro in de begroting voor volgend jaar. Voor 2006 gaapt zelfs een tekort van meer dan een miljoen. En de raad mag al die gaten dichten. Wethouder M. Vermue-Vermue heeft een startnotitie voor de kadernota gepresenteerd. Daarin staat precies hoeveel geld er binnenkomt in de komende jaren, hoeveel er uitgaat en hoeveel de gemeente tekortkomt.

Wat er moet veranderen, is aan de raad. "In het dualistische bestel moet de raad in feite de kaders aangeven. De kadernota, de meerjarenbegroting, is daar de financiële uitwerking van. Met deze startnotitie is glashelder gemaakt op grond van welke cijfers de raad de kaders kan trekken", zegt Vermue.

Al eerder is afgesproken dat de gemeente Borsele volgend jaar 150.000 euro gaat bezuinigen, oplopend tot 350.000 euro in 2007. Met een discussie over wat de gemeente nu wel of niet tot haar taken moet rekenen, wat beslist moet doorgaan en wat misschien kan worden geschrapt, moeten de eerste bedragen worden gevonden. Maar daarmee is de raad er nog niet. Voor 2005 moet er nog eens dik een half miljoen extra komen en dan gaan de ambtenaren van financiën ervan uit dat het rioolrecht in Borsele werkelijk wordt ingevoerd. De raad heeft wel gezegd dat dat zou kunnen, maar een beslissing over die kwestie is nog niet genomen. Intussen zijn al wel de inkomsten in de begrotingen voor de komende jaren gerekend. Daarmee kan de raad de gaten dus alvast niet stoppen.

Een beetje soelaas is misschien nog te verwachten van de plannen voor het afschaffen van de OZB voor gebruikers. De gemeente Borsele zou dat 270.000 euro gaan kosten, maar wellicht wordt het nog een jaar uitgesteld. Dat scheelt de raad dan weer wat moeilijke keuzes, of in ieder geval uitstel daarvan.

Voor de gemeenteraad zal het even wennen zijn om al richtingen uit te zetten voordat er een kadernota is. "Voor het college ook", zegt Vermue, "want vroeger ging het precies andersom. Pas als de raad er niet uit komt, zal het college het moeten doen." Vermue is er echter van overtuigd dat het best zal lukken. Ze is ook niet al te somber over het tekort, dat met een aantal strakke lijnen van de raad nog best kan meevallen. "We blijven binnen de 3 procent. Dat is beter dan veel anderen kunnen zeggen."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.