Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 5 maart 2004

Veiligheid in tunnel kan beter

Grote tunneloefening 2004Een jaar na opening van de Westerscheldetunnel blijkt dat de veiligheid nog steeds te wensen over laat. De radioverbindingen deugen nog niet en de sterke windstromen van de ventilatoren die bij een ongeval worden aangezet, zijn te koud en medisch gezien zelfs gevaarlijk.

Dat is de kern van de kritiek die leeft bij de Regionale Brandweer Zeeland, de brandweercommandant en de burgemeester van Terneuzen en de GGD, een dag na de grote rampenoefening in Nederlands langste autotunnel. Een aantal punten van kritiek komt overeen met de anonieme e-mail die vorige maand voor veel ophef zorgde. De repliek van de NV Westerscheldetunnel is dat het om 'storingen' gaat, en niet om serieuze mankementen.

De meeste kritiek komt nu van de GGD in Zeeland bij monde van G. Wessel, die als Regionaal Geneeskundig Fuctionaris in de nacht van bij de oefening aanwezig was. "De verbindingen tussen de hulpdiensten in de tunnel en het opreationeel centrum deugden niet en de verbindingen tussen de hulpdiensten onderling in de tunnel ook niet. Dan waren er de windstromen van de ventilatoren. Men tracht zo de eventuele gassen en de rook weg te blazen, maar het gevaar voor onderkoeling van de slachtoffers en omstanders was heel groot."

De Regionale Brandweer Zeeland is milder. Woordvoerder A. Franssen laakt ook de kwaliteit van de verbindingen maar stelt vast dat 'er redelijk op tijd' hulp kon worden geboden. "Er waren haperingen. Maar we zien ook verbeteringen, nu het aantal kanalen in het systeem is verhoogd. Toch werkte de communicatie tussen de bevelvoerders die ieder in een andere tunnelbuis stonden, te omslachtig, omdat ze via twee kanalen moesten communiceren."
Volgens Franssen was er even een 'een probleem' met de verbinding tussen de tunnel en het tunnelgebouw, dat zes kilometer van de tunnel staat. Franssen: "Dan was er een begripsverwarring, waardoor de politie en de ambulance vrij lang moesten wachten omdat ze dachten dat de brandweer de veilige buis moest vrijgeven alvorens ze erin konden rijden."

"Dat was niet zozeer een begripsverwarring", zegt de Terneuzense burgemeester J. Lonink, "als wel dat de regionale brandweer zelf de instructies kennelijk niet goed opvolgde. De verbindingen waren nog niet goed, dat klopt, maar dan ging het niet om de kwaliteit van die verbindingen maar om de toepassing ervan."
Dat vind de Terneuzense brandweercommandant J. Meijering ook. "Mijn idee is dat de veiligheid een proces is. Nu is het veel beter dan vorig jaar. De samenwerking tussen de hulpdiensten bijvoorbeeld, was gewoon goed."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.