Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 1 maart 2004

Europese subsidie voor Postweg

Het plangebied in LewedorpHet plan om van de Postweg, die Lewedorp middendoor snijdt, een waardevolle, bindende ruimte te maken, krijgt steun van de provincie en vanuit de Europese gemeenschap.

Nadat de gemeente Borsele eerder op verzoek uit een Europees project was gestapt, kan het Postwegplan nu opnieuw meedoen met een project dat een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte met een betere integratie van het verkeer beoogt.

Shared Places heette het project waaruit Borsele stapte en Shared Spaces II heet het nieuwe. De gemeente gaf indertijd gehoor aan het verzoek omdat de projecten nogal oneerlijk over landen en provincies waren verdeeld.

Belangrijkste reden was echter dat Borsele werd beloofd de volgende keer wel te mogen meedoen. Vorige keer was Borsele een bijdrage van maximaal 300.000 euro in het vooruitzicht gesteld. Hoe hoog het bedrag nu is, is nog niet duidelijk, maar dat het Postwegproject 2 miljoen euro zal gaan kosten, staat vast.

In de plannen van Borsele wordt het centrum van Lewedorp naar het zuiden verlegd. Door aan de zuidkant van de Postweg een grote nieuwbouwwijk te ontwikkelen komt de Postweg centraler te liggen. Om geen twee dorpen te krijgen, moet er dus iets aan de weg gebeuren. Borsele wil er, veel meer dan de doorgaande weg die het nu is, een verblijfsruimte van maken: een groene laan met mooie huizen erlangs, overzichtelijke kruisingen en een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur.

De provincie, die het project moet ondersteunen en begeleiden, heeft zich daartoe bereid getoond. Het bestemmingsplan ligt momenteel bij de gemeente Borsele in de inspraak.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.