Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 18 februari 2004

Total vernieuwt pijpleiding

Total Raffinaderij Nederland NVTotal Raffinaderijen Nederland NV (TNR) gaat de twee stookolieleidingen, die olie transporteren tussen de Totalsteiger aan de zeedijk in Borssele tot aan de raffinaderij in het Sloegebied, helemaal vervangen.

Het gaat om de leidingen waarin aan het einde van 2002 lekken werden geconstateerd. Uit onderzoek is gebleken dat het risico van nog meer gaatjes in de leidingen over de hele lengte van zes kilometer aanwezig is.

De gevolgen van de lekken, olie in het grondwater en in de omringende grond, zijn inmiddels verholpen en ook de oorzaak is weggenomen. Total heeft de leidingen sinds de lekkage niet meer gebruikt. De olie die vanuit schepen via de leidingen naar de raffinaderij komt, moet sindsdien door vier veel kleinere transportleidingen. Dat kost Total meer dan het bedrijf lief is, want de schepen liggen langer aan de steiger en het komt de flexibiliteit van de fabriek niet ten goede.

Total heeft veel tijd en geld besteed aan de inwendige inspectie van de leidingen. Eerst moesten ingangen worden gemaakt om een robot, een zogenaamd 'intelligent varken', in de buizen los te laten. Vervolgens is zorgvuldig gemeten waar fouten zaten en waar het risico van lekkage bestond. Dat bleek op alle plaatsen waar de buizen gekoppeld waren: om de twaalf meter. Total heeft daarom besloten de twee leidingen te vervangen.

Voor de nieuwe leidingen, die ook weer ongeveer een halve meter in doorsnee zullen zijn, wordt beter staal gebruikt. Bovendien zullen de buizen een grotere lengte hebben om minder koppelingen te krijgen. In het isolatiemateriaal zullen niet, zoals in de huidige leidingen, brandwerende stoffen worden gebruikt die bij contact met water omzetten in zuren die roest veroorzaken. De ingangen voor intelligente varkens zullen meteen worden aangebracht en aan de buitenkant komt een soort detectiesysteem dat doorgeeft wanneer en waar er ongerechtigheden ontstaan.

Het bedrijf dat de opdracht heeft gekregen, HAK, gaat zeer binnenkort proefsleuven graven. Half maart beginnen de voorbereidingen echt goed en voor de bouwvakvakantie verwacht TRN klaar te zijn.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.