Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 17 februari 2004

Fietsbrug over Sloeweg is duur

Een tijdelijke fietsbrug over de Sloeweg in de buurt van 's-Heerenhoek is duur en bedient maar weinig fietsers. De kosten lopen uiteen van 400.000 euro (voor een brug met aan weerszijden een trap en een fietsgoot) tot 500.000 euro (voor een variant met opritten, waar tegenop kan worden gefietst).

De verwachting is dat er dagelijks enkele tot maximaal dertig fietsers gebruik van maken. Verreweg het grootste deel ervan bestaat uit fietsrecreanten.

De Staten van Zeeland hebben het dagelijks provinciebestuur in december opdracht gegeven een plan te maken voor een fietsbrug. Aanleiding: sinds de ingebruikname van de Westerscheldetunnel is de Sloeweg nog maar op één plaats voor fietsers te kruisen. CDA, PvdA en GroenLinks, die een initiatief-voorstel hadden ingediend, dachten dat zo'n brug voor 150.000 gulden te bouwen moet zijn.

Het gaat om een tijdelijke voorziening. Er is een verdubbeling van de Sloeweg in de voorbereiding, waarbij ongelijkvloerse kruisingen zullen worden aangelegd. Dan kan de fietsbrug eventueel elders in Zeeland worden ingezet. De provincie heeft nu voor een fietsbrug ter hoogte van de Vleugelhofweg twee mogelijkheden uitgewerkt: een brug met steile hellingen in de vorm van een trap en een met flauwere hellingen. De eerste variant kan eind dit jaar klaar zijn. Voor de tweede moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en een bouwvergunning worden aangevraagd. Dat kost tijd en dat betekent dat de bouw pas begin volgend jaar kan beginnen.

Nagegaan is ook hoe groot de behoefte aan een fietsbrug is. De Vleugelhofweg is noch voor woon-werk verkeer op de fiets noch voor fietsende scholieren van belang. De enige recreatieve fietsroute die over deze weg voert, is de onlangs uitgestippelde Boerenlandroute.

De aanzienlijke kosten van een fietsbrug over de Sloeweg werden voor een belangrijk deel door de hoogte bepaald. Betonnen viaducten hebben een minimale onderdoorrijhoogte van 4,60 meter. Omdat de fietsbrug die de provincie voor ogen staat, veel kwetsbaarder is, wordt is de hoogte op 5,50 meter bepaald. De twee varianten voor de tijdelijke fietsbrug werden gisteren gepresenteerd in de Statencommissie economie en mobiliteit. Geopperd werd dat de kosten lager kunnen uitvallen wanneer de belangstelling kan worden gewekt van een aannemer die een brug heeft liggen. Ook zal worden bekeken of het het ministerie van Defensie beschikt over een overcomplete brug. De kosten van de brug vielen de commissie tegen, ook al gezien het tamelijk geringe gebruik dat er naar verwachting van zal worden gemaakt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.