Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 3 februari 2004

Lewedorp breidt uit

Plangebied uitbreiding LewedorpLewedorp krijgt nieuwe woningen. Het plan behelst de bouw van meer dan honderd huizen, grofweg in het gebied tussen de Postweg, de Lewedijk, de Burgemeester Lewestraat en de Korenweg. Lewedorp wordt hiermee een geheel.

Dat gebied vormt in feite de enige kant die Lewedorp op kan. In het noorden ligt de Rijksweg A58 in de weg en aan de west- en oostkant liggen zeer nadrukkelijke dijken. Het doortrekken van de punt die de huidige bebouwing aan de zuidkant van de Postweg vormt, tot aan de Lewedijk, is de meest logische oplossing. Het enige probleem vormt de Postweg, de doorgaande route die Lewedorp doorsnijdt.

De plannenmakers hebben van de nood een deugd gemaakt en het gedeelte van de Postweg tussen de dijken tot een verblijfsruimte omgevormd. De maximumsnelheid wordt hier dertig kilometer. Langs de Lewedijk, waarmee de gemeente Borsele ecologisch ambitieuze plannen heeft, zijn vier landhuizen op grote kavels gepland. In de boerderij in het zuidelijke puntje kunnen woningen en eventueel kantoren komen. Tussen de grote kavels aan de westkant komen brede sloten die aansluiten op de zichtlijnen door de rest van het plan.

In het uitgewerkte plandeel staan 40 vrijstaande woningen geprojecteerd, 14 twee-onder-een-kap-woningen en 8 geschakelde huizen. Behalve dat de Burgemeester Lewestraat wordt bebouwd, komen er drie straten bij, waarvan er een op de Korenweg en twee op de Postweg ontsluiten.Een deel van het totale plan is nog niet uitgewerkt. Het gaat om bebouwing langs de zuidkant van de Postweg en om inbreidingslocaties aan de noordkant van de Postweg. De gemeente Borsele wil al die plannen wel in het bestemmingplan West-Kraaijertpolder meenemen omdat ze direct de belangrijke rol van de Postweg beïnvloeden.

Het bestemmingsplan Lewedorp gedeelte West-Kraaijertpolder ligt vanaf nu zes weken ter inzage bij de gemeente Borsele.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.