Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 2 februari 2004

Enquete over veiligheid door Jongerenraad

Jongerenraad BorseleDe Borselse jongerenraad zit bepaald niet stil. In werkgroepen ondernemen de jongeren van allerlei acties om het gemeentebestuur instrumenten in handen te geven. De werkgroep veiligheid van de jongerenraad houdt binnenkort een enquête onder bijna 600 jongeren van 13 tot en met 24 jaarover de verkeersveiligheid.

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming gegeven een representatieve greep uit het bevolkinsregister te doen.

De jongeren die voor de enquête worden geselecteerd, krijgen de vragenlijsten per post opgestuurd. De werkgroep veiligheid vraagt naar het eigen gedrag van jongeren in het verkeer maar ook naar hoe de jeugd het gedrag van andere weggebruikers ervaart.

Op een anoniem in te sturen formulier wordt de jeugd gevraagd welke afstand ze hoeveel keer per week van huis naar school, werk en vrije tijdsbesteding afleggen. De meeste jongeren in de gemeente Borsele moeten dagelijks een langere of kortere afstand afleggen om op school of op het werk te komen. Ook om uit te gaan blijft het overgrote deel niet op het eigen dorp. De meeste Borselse dorpen zijn nu eenmaal klein en hebben weinig. voorzieningen.Voor school gaan in ieder geval alle jongeren die ouder zijn dan 12 jaar naar Goes of nog verder. De jongerenraad wil een inzicht krijgen in de vervoersmiddelen, in het verkeersgedrag, en in de knelpunten die jongeren onderweg ervaren.

Ook is het belangrijk om te weten of, waarom en op welke momenten de jeugd zelf risicogedrag vertoont in het verkeer. Er wordt gevraagd naar rijden zonder licht, rijden met een slok op maar ook naar het gevoel van veiligheid onderweg.

De jongerenraad wil weten of er onder de reizende jeugd behoefte bestaat aan een plaats onderweg waar je kunt bellen, schuilen of wat hulp kunt krijgen bij bij technische problemen aan de fiets of de brommer. Als die behoefte er is, moeten de jongeren aangeven op welke plek dat dan handig zou zijn.
De jongerenraad wil de uitslag van de enquête op 1 mei publiceren op de website:. www.jongerenraadborsele.nl. Uit de antwoorden zullen beleidsaanbevelingen voor het gemeentebestuur worden gedestilleerd.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.